>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

BZK beëindigt ontwikkeling Operatie BRP

Begin juli heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten het programma Operatie BRP (oBRP) af te bouwen en te komen tot beëindiging. Dit besluit is genomen vanwege de nieuwe planning van het programma oBRP en op advies van Bureau ICT-toetsing (BIT). Bij…


LEES VERDER...

Escrow van software: hebt u dat in huis?

Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur van de GV Centric en het Bestuur van Escrow gesproken over escrowvoorzieningen van Centric-software. We hebben geconstateerd dat dit onderwerp tot heden nogal onderbelicht is. Het bestuur van de GV Centric ziet escrow als een wezenlijk onderdeel van het thema…


LEES VERDER...

Voorgenomen opvolging voorzitterschap GV Centric

Na 3 termijnen als voorzitter van de GV Centric, heeft de heer Arjen Gerritsen (burgemeester gemeente Almelo) te kennen gegeven, dat hij zich in november 2017 bij de Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zal stellen voor een volgende termijn.   In het Dagelijks Bestuur van de…


LEES VERDER...
Afbeelding Krant

Voelt u zich uitgedaagd?

Beste collega’s,   In de laatste nieuwsbrief van Centric en tijdens de Klantendag van Centric, 28 maart jl., heb ik mijzelf voorgesteld als de nieuwe voorzitter van de Klantgroep Suite4Burgerzaken (en daarmee bestuurslid Gebruikersvereniging Centric). Ik heb aangegeven dat ik op korte termijn mijn nieuwe…


LEES VERDER...
Header GV Centric