Meer weten?

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille HRM & salarisdienstverlening

Gelet op de ontwikkelingen op het gebied van HR- en salarisadministratie, en de betekenis hiervan voor de applicaties en diensten van Centric, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied HR- en salarisadministratie en met affiniteit met ICT.

Het lid algemeen bestuur, portefeuille HRM & Salarisdienstverlening:

  • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
  • Zit gebruikersoverleggen op het terrein van HRM & Salarisdienstverlening voor
  • Draagt zorg voor een representatieve en deskundige gebruikersvertegenwoordiging
  • Onderhoudt contact met gebruikers van de producten YouPP, PIMS en Motion
  • Onderhoudt contact met de productmanager van Centric
  • Legt verantwoording af binnen het bestuur over de portefeuille HRM & Salarisdienstverlening
  • Neemt deel aan overleggen met samenwerkingspartners

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige