Meer weten?
Header Klantenoverleg

Overleggen

Onder de vlag van de gebruikersvereniging worden verschillende overleggen georganiseerd. In deze overleggen stemmen leden en Centric af over releaseplanningen, kwaliteit van dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden, prijs-kwaliteitverhouding, enzovoort.

Centric publiceert de verslagen van overleggen op haar Customer Portal. Je kunt deze vinden achter de tegel ‘Gebruikersvereniging’. Voor toegang tot het Customer Portal heb je een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Deze kun je aanvragen bij Centric.

Onderstaand vind je per aandachtsgebied een overzicht van overleggen die worden georganiseerd. Dit overzicht is niet uitputtend. Wijzigingen en aanvullingen kun je doorgegeven via info@gvcentric.nl.

Dienstverlening

Ruimtelijke omgeving

Belastingen

Sociaal domein

Informatiebeleid

Bedrijfsvoering

Domeinoverstijgend

Wil je meer weten over een overleg of hieraan deelnemen en meedenken over de toekomst van de producten en diensten die je gebruikt? Neem dan contact op met Sacha Heijkoop, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.