>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Save the date: Algemene Ledenvergadering op 12 november 2021

De voorbereidingen zijn in volle gang: op 12 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging Centric gehouden, van 11.30 tot 12.30 uur in het Oude Stadhuys Gouda. Uiterlijk vier weken voor de vergadering versturen we de uitnodiging voor dit jaarlijkse overleg naar onze…


LEES VERDER...

Reactie op consultatie wijziging Kadasterwet

De Gebruikersvereniging Centric heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van de Kadasterwet, dat het makkelijker moet maken de taken van het Kadaster uit te uitbreiden. Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel…


LEES VERDER...

Migratie naar Oracle 19

Een jaar geleden berichtten we dat Centric Oracle 19 had vrijgegeven en kon starten met de uitrol ervan. Gezien de beperkte beschikbare tijd, raadden we destijds aan om zo snel mogelijk te starten met de uitrol ervan. We vermoeden dat nog niet iedereen de overstap…


LEES VERDER...

Terugkijken: Regio-overleg Burgerzaken

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van burgerzaken? Wat betekenen Common Ground en het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) voor je dagelijkse processen, nu en in de nabije toekomst? In dit regio-overleg Burgerzaken delen gastsprekers, medewerkers van Centric en leden van de gebruikersvereniging de…


LEES VERDER...

Tactisch overleg Key2Waarderen komt alleen nog op afroep bijeen

In 2019 heeft het laatste, op voorhand geplande Tactisch Overleg Key2Waarderen (TO Key2Waarderen) plaatsgevonden. Vanwege Corona en het ontbreken van grote ontwikkelingen ten behoeve van dit domein, zijn na die tijd geen vervolgoverleggen meer gehouden. Op dit moment zijn er ook geen verwachte grote ontwikkelingen….


LEES VERDER...

Meld je aan voor het regio-overleg Burgerzaken

In juni organiseren we weer regio-overleggen Burgerzaken, waarin we de laatste ontwikkelingen op het gebied van burgerzaken met je doornemen. Omdat de overleggen online plaatsvinden, combineren we alle regio-overleggen in één overleg. We zetten weer een mooi programma neer, dat een brede groep belanghebbenden zal…


LEES VERDER...

Meedenken over datamanagement

Is jouw organisatie afnemer van Key2Datadistributie? Volg je de ontwikkelingen rondom Common Ground op de voet en heb je ideeën over wat de opkomst van de cloud betekent voor de applicaties en diensten van Centric die je gebruikt? Word dan deelnemer aan het tactisch overleg…


LEES VERDER...

Samenwerken aan digitale toegankelijkheid

Heb je een functiebeperking? Maak je gebruik van applicaties van Centric? En wil je bijdragen aan de toegankelijkheid van deze applicaties? Word dan lid van de testgroep Toegankelijkheid van de Gebruikersvereniging Centric. De digitale diensten van de overheid moeten zo zijn ingericht dat deze voor…


LEES VERDER...

Denk mee over informatieveiligheid en privacy

Heb je ervaring met de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid? Of heb je kennis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? En maakt jouw organisatie gebruik van applicaties en diensten van Centric? Word dan lid van de vakgroep Informatieveiligheid en Privacy van de Gebruikersvereniging Centric. Overheden…


LEES VERDER...