Nieuws

Recent

Meer weten?

Nieuws

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille secretaris

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder, zoeken wij iemand met brede kennis van ICT, in het bijzonder van de applicaties en diensten van Centric, en een groot netwerk in de lokale overheid, die als secretaris wil helpen om de vereniging te…


LEES VERDER >

Vooraankondiging ledenonderzoek 2022

De Gebruikersvereniging Centric wil graag weten hoe tevreden afnemers zijn over de applicaties van Centric en over de gebruikersvereniging zelf. Deze informatie gebruiken we om de gemeenschappelijke belangen van de leden beter te behartigen. Daarom gaan we een ledenonderzoek uitvoeren. Dit doen we in samenwerking…


LEES VERDER >

Ambtenaren met een beperking gezocht!

De Gebruikersvereniging Centric zoekt testers die ambtenaar zijn, een beperking hebben en met Centric-software werken. Ze blijken moeilijk te vinden. Dat is vreemd, want toegankelijkheid is een onderwerp dat bij veel overheidsorganisaties hoog op de agenda staat en de gebruikersvereniging heeft met 180 leden een…


LEES VERDER >

Samenwerken aan digitale dienstverlening

Is jouw organisatie afnemer van Centric Burgerzaken, Key2Burgerzaken, de eDiensten die Centric levert voor selfservice burgerzaken of Centric Betalen? Volg je de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) en Common Ground op de voet en heb…


LEES VERDER >

Reactie Gebruikersvereniging Centric op berichtgeving in de media

Onlangs zijn in de media berichten verschenen over personele wisselingen in de top van Centric. Drie uitvoerende directieleden zijn opgestapt. Een nieuwe CEO is benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichtgeving vragen oproept en dat leden zich zorgen maken over de invloed hiervan op…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van de objectenregistratie

De registratie van basisgegevens over objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen, bomen, terreindelen, woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten is van groot belang voor gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Registratie hiervan is bijvoorbeeld nodig voor de heffing van belastingen en speelt een rol bij maatschappelijke vraagstukken als…


LEES VERDER >

Nieuwe versie van oplegger bij GIBIT 2020 beschikbaar

In 2021 heeft de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) een oplegger bij de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 opgeleverd. De vakgroep heeft deze oplegger recent gewijzigd: artikel 17.4 is vervallen en artikel 7.7 is aangepast. De nieuwe versie van de oplegger kan hieronder worden…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van Business Intelligence

Gelet op de opkomst van datagedreven werken, de komst van een dataplatform, de stappen die Centric zet in de richting van de Cloud en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Business Intelligence. Ben je data-analist, informatieadviseur of…


LEES VERDER >