>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Strategisch Overleg Sociaal Domein

Sinds het laatste nieuwsbericht heeft het Strategisch Overleg Sociaal Domein (SO Sociaal Domein) twee keer plaatsgevonden, op 14 mei en op 25 juni. Op de agenda’s stonden onder meer Haal Centraal en de nieuwe Wet inburgering. Verder is uitgebreid gesproken over de planning van versie…


LEES VERDER...

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

Gelet op de ontwikkelingen in het fysieke domein, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de betekenis hiervan voor de applicaties en diensten van Centric, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving en met affiniteit met ICT. Het lid algemeen bestuur,…


LEES VERDER...

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille Escrow

Gelet op het belang van de continuïteit van de applicaties van Centric en de daarbij behorende data, de vertegenwoordiging van het bestuur van de Gebruikersvereniging Centric in het bestuur van de Stichting Software Continuïteit Centric en de verdere professionalisering van de escrowvoorziening, zoeken wij iemand…


LEES VERDER...