Nieuws

Recent

Meer weten?

Nieuws

Behoeftepeiling anonimiseren van testgegevens

Centric en de Gebruikersvereniging Centric zijn in gesprek over tooling voor het anonimiseren van testgegevens. Om dit gesprek goed te kunnen voeren, zijn we benieuwd naar de behoeften van onze leden op dit gebied. Daarom voeren we een enquête uit.   De enquête is bedoeld…


LEES VERDER >

Invloed uitoefenen op Centric Leefomgeving? Meld je aan voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving!

Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving. Ben je lijnmanager, proceseigenaar, informatiemanager of informatieadviseur, is jouw organisatie afnemer van Centric…


LEES VERDER >

Nieuws over prijsindexatie

Het bestuur van de gebruikersvereniging overlegt regelmatig met de directie van de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric. Tijdens het overleg van vrijdag 14 april is onder meer gesproken over prijsindexatie 2023 en de prijsindex 2024 e.v. Een belangrijk onderwerp, daarom vatten we hetgeen…


LEES VERDER >

Gebruikersvereniging biedt samenwerkingsplatform voor Objectenregistratie

In december 2021 zijn we gestart met het samenwerkingsplatform Centric Leefomgeving. Na Centric Leefomgeving volgden Centric Belastingen, Centric Sociaal Domein en Centric Datadistributie. Nu is er ook een samenwerkingsplatform voor Centric Objectenregistratie.   Het samenwerkingsplatform Centric Objectenregistratie is ingericht in de Microsoft Teams-omgeving van de…


LEES VERDER >

Reactie op indexeringsbrief Centric

Op vrijdag 17 maart heeft de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric haar klanten een brief gestuurd, waarin zij aankondigt af te gaan wijken van de contractueel overeengekomen indexatie. De nu aangekondigde indexatie wijkt ook af van de in oktober vorig jaar aangekondigde indexatie…


LEES VERDER >

Geen eensluidend advies over eenmalige tariefsverhoging

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van deze gesprekken was tot een voor leden én Centric aanvaardbaar advies over dit onderwerp te komen. Dat…


LEES VERDER >

Voortgang van gesprek over aangekondigde tariefsverhoging

Op 20 januari hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van dit gesprek was om te komen tot een advies over dit onderwerp. Er is nog geen consensus bereikt. Het advies laat daarom nog…


LEES VERDER >