Meer weten?

Waarover spreekt de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement?

Op dinsdag 23 januari kwam de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) bijeen voor het eerste overleg van dit jaar. Onderwerpen van gesprek waren onder meer de nog op te stellen oplegger bij de GIBIT 2023, voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk van Centric en lopende zaken op het gebied van productmanagement. Het voorzitterschap van de vakgroep is momenteel vacant. Daarom zat de statutair secretaris van de gebruikersvereniging het overleg technisch voor. Aan het online overleg namen in totaal 20 personen deel.

 

Oplegger bij GIBIT 2023

Op 5 december 2023 zijn de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 vastgesteld. Om deze zo goed mogelijk toe te kunnen toepassen, zal hier door de vakgroep CLM een oplegger bij worden opgesteld. Dit heeft zij ook gedaan bij de GIBIT 2020 en bij de GIBIT 2016. De nieuwe oplegger zal worden gepubliceerd op de website van de gebruikersvereniging. Een advies over hoe in de tussentijd om te gaan met de oplegger bij de GIBIT 2020 is al beschikbaar.

 

Voorbeelden uit aanbestedingspraktijk van Centric

Vanuit Bidmanagement van Centric PSS zijn weer twee voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk besproken.

 

Het eerste voorbeeld betrof de verzekering voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Als vangnet, vereist de GIBIT een verzekering voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. In aanbestedingsleidraden wordt echter vaak alleen een verzekering voor beroepsaansprakelijkheid of voor bedrijfsaansprakelijkheid vereist. In de praktijk worden beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid door elkaar gebruikt en dit leidt tot extra vragen.

 

Het tweede voorbeeld betrof het facturatieschema. Als de GIBIT-overeenkomstengenerator niet wordt gebruikt, kan dit alle kanten op gaan. Implementatiekosten worden dan bijvoorbeeld uitgesmeerd over vier jaar, wat betekent dat de leverancier deze moet voorfinancieren. Hier is verbetering mogelijk.

 

Lopende zaken productmanagement

Tijdens de Strategische Conferentie 2023 heeft Centric voor het eerst haar langeretermijnstrategie gepresenteerd. Zij heeft dit nadien ook gedaan voor adviseurs en in strategische sessie voor elke gemeente die hier prijs op stelt.

 

De overgang van on premises naar de cloud gaat een grote klus worden. Centric krijgt hier best veel vragen over. Zij zou de overgang zo snel mogelijk willen doen, maar wil ook niemand achterlaten. De komende vijf jaar verwacht Centric de transitie met een groot gedeelte van haar klanten en oplossingen door te maken. Op haar website is hierover een artikel gepubliceerd.

 

Centric had ICTU op bezoek over het Algoritmeregister, wat een voorbeeld van goede samenwerking is. Centric heeft een inventarisatiedocument opgesteld, waarin algoritmes staan die in haar software voor de overheid worden gebruikt. Dit helpt gemeenten om het register in te vullen.

 

En verder…

Verder is kennisgemaakt met enkele nieuwe deelnemers, zijn de notulen van de voorgaande bijeenkomst vastgesteld, is de actielijst doorgenomen en is een terugkoppeling gegeven van de vakgroep SLM en het Leveranciersoverleg. Ook is stilgestaan bij het voorzitterschap van de vakgroep en de verbinding van de vakgroep met het bestuur van de gebruikersvereniging en de afwijzing door de Ondernemingskamer van een verzoek van G.P. Sanderink en Sanderink Investments B.V. om aan de eerder bij Centric benoemde functionarissen, instructies te geven over het uitkeren van dividend en de voorwaarden voor een mogelijke verkoop.

 

Geïnteresseerd in de onderwerpen waarover de vakgroep CLM spreekt?

De eerstvolgende bijeenkomst van de vakgroep CLM is gepland op 14 mei. Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen en de stukken ontvangen? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging, door een e-mail te sturen naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige