Bestuur

GVcentric

Meer weten?
Header GV Centric

Bestuur

Bestuur GV
De GV Centric staat onder leiding van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is een afspiegeling van de functies in het domein van de afnemers. Daarnaast zijn alle bestuursleden op enigerlei wijze betrokken bij strategische ontwikkelingen en overleggen op landelijk niveau in hun eigen vakgroep alsmede in de eigen organisatie.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Ook zullen deze bestuursleden overleg en onderhandelingen voeren met de directie van Centric omtrent spoedeisende vraagstukken.

Samenstelling huidig GV Centric bestuur

Portefeuille Naam van persoon Organisatie
Algemene zaken en representatie Dhr. Sebastiaan van ’t Erve (voorzitter) Gemeente Lochem (Burgemeester)
Statutair secretaris/ projecten intern Dhr. Martijn van der Linden Gemeente Oss
Penningmeester Dhr. Antoine van de Kamp Gemeente Berkelland
Escrow Dhr. Henk Verbunt Gemeente Noardeast-Fryslân (Gemeentesecretaris/ algemeen directeur)
Common Ground Dhr. Willem Geessink Gemeente Enschede
Samenwerking en bestuurlijke positionering Dhr. Michiel Bunnik
Gemeente Gouda (Wethouder)
Belastingen Mw. Elsbeth Stiekema GBLT
Financiën Dhr. Antoine van de Kamp Gemeente Berkelland
HRM & Salarisdienstverlening Dhr. Jos Hek GR IJsselgemeenten
Datamanagement Vacature  
Publieksdiensten/ Burgerzaken Dhr. Paul Buik Gemeente Den Haag
Sociaal Domein Dhr. Rob van Straaten Gemeente Enschede
Leefomgeving Dhr. Berry Berendsen
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ambtelijk secretaris Dhr. Rick van Rooijen Gebruikersvereniging Centric
Ondersteuning Mevr. Meta van der Schoot Gebruikersvereniging Centric