Centric
Centric
Meer weten?
Header GV Centric

Bestuur

Bestuur GV
De GV Centric staat onder leiding van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is een afspiegeling van de functies in het domein van de afnemers. Daarnaast zijn alle bestuursleden op enigerlei wijze betrokken bij strategische ontwikkelingen en overleggen op landelijk niveau in hun eigen vakgroep alsmede in de eigen organisatie.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit zeven bestuursleden, welke belast zijn met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Ook zullen deze bestuursleden overleg en onderhandelingen voeren met de directie van Centric omtrent spoedeisende vraagstukken.

Samenstelling huidig GV Centric bestuur:

Portefeuille Naam van persoon Organisatie
Algemene Zaken en Representatie Dhr. P. van Domburg (voorzitter) Gemeente IJsselstein
Bestuurslid SSCC Dhr. R. Paalvast Gemeente Zoetermeer
Gemeente secretaris/algemeen directeur Dhr. H. Verbunt Gemeente Noardeast-Fryslân
Statutair Secretaris/Projecten intern Dhr. R. Hoogendoorn GR BAR-organisatie
HRM & Salarisdienstverlening Dhr. H. Nap Gemeente Amersfoort
Ambtelijk secretaris Dhr. R. van Rooijen Gebruikersvereniging Centric
Financiën vacature  
Heffingen Mevr. M. Scholtus Belasting Samenwerking Rivierenland
Informatiebeleid Dhr. B. Oude Kempers Gemeente Eindhoven
Werk/Inkomen/Zorg Mevr. A. Heetebrij Gemeente Almere
Ondersteuning Mevr. M. van der Schoot Gebruikersvereniging Centric