Bestuur

GVcentric

Meer weten?
Header GV Centric

Bestuur

Bestuur GV
De GV Centric staat onder leiding van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur is een afspiegeling van de functies in het domein van de afnemers. Daarnaast zijn alle bestuursleden op enigerlei wijze betrokken bij strategische ontwikkelingen en overleggen op landelijk niveau in hun eigen vakgroep alsmede in de eigen organisatie.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Ook zullen deze bestuursleden overleg en onderhandelingen voeren met de directie van Centric omtrent spoedeisende vraagstukken.

Samenstelling huidig GV Centric bestuur

Portefeuille Naam van persoon Organisatie
Algemene zaken en representatie Dhr. Patrick van Domburg (voorzitter) Gemeente IJsselstein (Burgemeester)
Samenwerking en bestuurlijke positionering vacature (Wethouder)
Escrow Dhr. Henk Verbunt Gemeente Noardeast-Fryslân (Gemeentesecretaris/ algemeen directeur)
Statutair secretaris/ projecten intern Dhr. René Hoogendoorn GR BAR-organisatie
Penningmeester Dhr. Antoine van de Kamp Gemeente Berkelland
Common Ground Dhr. Willem Geessink Gemeente Enschede
Sociaal Domein vacature  
Belastingen Mw. Elsbeth Stiekema GBLT
Informatiebeleid Dhr. Berny Oude Kempers Gemeente Eindhoven
Financiën Dhr. Antoine van de Kamp Gemeente Berkelland
Publieksdiensten/Burgerzaken Dhr. Paul Buik Gemeente Den Haag
Leefomgeving vacature  
HRM & Salarisdienstverlening vacature  
Ambtelijk secretaris Dhr. Rick van Rooijen Gebruikersvereniging Centric
Ondersteuning Mevr. Meta van der Schoot Gebruikersvereniging Centric