Missie & Visie

Over ons

Meer weten?
Header GV Centric

Missie & visie

Missie

De gebruikersvereniging Centric is een organisatie voor en door overheidsorganisaties die gebruikmaken van applicaties van Centric. De gebruikersvereniging zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de leden, waarbij tevredenheid over de applicaties en hieraan gerelateerde diensten het overkoepelende en verbindende doel is.

 

Visie

Om de belangen van de leden te behartigen, organiseert de gebruikersvereniging samenwerking tussen leden onderling en tussen leden, Centric en partnerorganisaties. Dit doet zij op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

De organisatie van bijeenkomsten, uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven en vertegenwoordiging in landelijke gremia vormen de belangrijkste activiteiten van de gebruikersvereniging. De gebruikersvereniging legt deze activiteiten jaarlijks vast in een activiteitenplan.

 

Speerpunten

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Modernisering en innovatie
  • Interoperabiliteit
  • Flexibiliteit
  • Uniformiteit en gebruiksvriendelijkheid, inclusief toegankelijkheid
  • Ondersteuning

 

Prijs-kwaliteitverhouding is de combinatie van prijs en kwaliteitsaspecten als innovativiteit (ontwikkeling van nieuwe applicaties), gebruiksvriendelijkheid (eenvoud in gebruik) en toegankelijkheid (mate waarin iedereen de applicaties kan gebruiken).

Modernisering is de vernieuwing van bestaande applicaties. Denk bijvoorbeeld aan de ‘versaasing’ van applicaties (transitie naar de cloud) en aan de transitie naar Common Ground.

Innovatie is de ontwikkeling van nieuwe applicaties en modules.

Interoperabiliteit is het vermogen van applicaties om gegevens uit te wisselen met andere applicaties, ook die van derden. Het gebruik en de ondersteuning van (open) standaarden spelen hierbij een belangrijke rol.

Flexibiliteit is het gemak en de snelheid waarmee op basis van gebruikerswensen wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in applicaties.

Uniformiteit is de mate waarin verschillende (onderdelen van) applicaties er hetzelfde uitzien.

Gebruiksvriendelijkheid is de mate waarin applicaties makkelijk en intuïtief zijn in het gebruik.

Toegankelijkheid is de mate waarin applicaties gebruikt kunnen worden door iedereen, ook door mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke en/of motorische beperking.

Ondersteuning is de afhandeling van vragen, wensen en verstoringen (incidenten), inclusief de communicatie hierover met de aanmelders.