Centric
Centric
Meer weten?
Header GV Centric

Missie & visie

Missie

De gebruikersvereniging Centric is een organisatie voor en door overheidsorganisaties die gebruikmaken van applicaties van Centric. De gebruikersvereniging zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de leden, waarbij tevredenheid over de applicaties en hieraan gerelateerde diensten het overkoepelende en verbindende doel is.

 

Visie

Om de belangen van de leden te behartigen, organiseert de gebruikersvereniging samenwerking tussen leden onderling en tussen leden, Centric en partnerorganisaties. Dit doet zij op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

 

De organisatie van bijeenkomsten, uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven en vertegenwoordiging in landelijke gremia vormen de belangrijkste activiteiten van de gebruikersvereniging. De gebruikersvereniging legt deze activiteiten jaarlijks vast in een activiteitenplan.

 

De speerpunten voor de komende jaren zijn:

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Modernisering en innovatie
  • Interoperabiliteit
  • Flexibiliteit
  • Uniformiteit en gebruiksvriendelijkheid