Huishoudelijk reglement

Download

Meer weten?
Header GV Centric

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement GV Centric
Het huishoudelijk reglement regelt alle zaken die betrekking hebben op de interne aangelegenheden bij de Gebruikersvereniging Centric. Men treft hierin onder andere aan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene vergadering en de gang van zaken tijdens de algemene vergadering. Het huishoudelijk reglement is volgens de statuten van de GV Centric vastgesteld bij notariële akte op 17 maart 2000.

 

Voor een totaal overzicht download het huishoudelijk reglement GV Centric.