Meer weten?

Advies over oplegger bij GIBIT 2020

Op 5 december 2023 zijn de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023 vastgesteld. Om deze zo goed mogelijk toe te kunnen toepassen, zal hierbij een oplegger worden opgesteld door de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) van de gebruikersvereniging. Dit heeft zij ook gedaan bij de GIBIT 2020 en bij de GIBIT 2016. Dit bericht bevat een advies over hoe om te gaan met de oplegger bij de GIBIT 2020 nu de GIBIT 2023 is vastgesteld.

 

De oplegger bij de GIBIT 2020 bevat afwijkingen van en aanvullingen op de GIBIT 2020. Het advies van de vakgroep CLM is om deze oplegger te blijven gebruiken bij (raam)contracten die nog onder de GIBIT 2020 worden afgesloten.

 

De oplegger bij de GIBIT 2020 sluit niet (geheel) aan bij de GIBIT 2023. Daarom wordt bij de GIBIT 2023 een nieuwe oplegger opgesteld. Deze zal in het eerste half jaar van 2024 worden gepubliceerd op de website van de gebruikersvereniging. In de tussentijd kunt u nog steeds gebruikmaken van delen van de oplegger bij de GIBIT 2020 om de GIBIT 2023 passend te maken op een aan te besteden opdracht.< GA TERUG Volgende > < Vorige