Meer weten?

Nieuwe versie van oplegger bij GIBIT 2020 beschikbaar

In 2021 heeft de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) een oplegger bij de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 opgeleverd. De vakgroep heeft deze oplegger recent gewijzigd: artikel 17.4 is vervallen en artikel 7.7 is aangepast. De nieuwe versie van de oplegger kan hieronder worden gedownload.

In 2016 is de eerste versie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gepubliceerd door de VNG. Om de GIBIT zo goed mogelijk toe te kunnen toepassen, is hier door de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) van de gebruikersvereniging een oplegger bij opgesteld.

De vakgroep CLM beheert de modelcontracten, die klanten en Centric PSS kunnen gebruiken om opdrachten te formaliseren. In de vakgroep CLM werken leden van de gebruikersvereniging en Centric PSS samen.

Het dagelijks bestuur van de gebruikersvereniging heeft de eerste versie van de oplegger op 19 juli 2019 vastgesteld en de leden geadviseerd om de oplegger te gebruiken bij komende contractuele relaties met Centric.

De nieuwe versie van de oplegger bevat afwijkingen van en aanvullingen op de GIBIT 2020.

Download de oplegger (versie 2.2 van 25 januari 2022) bij de GIBIT 2020 hier:

Heb je vragen, ervaringen of tips, dan vernemen wij dit uiteraard graag. Ook omdat de oplegger op enig moment met betrokken partijen zal worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Je kunt je vragen en opmerkingen sturen naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige