Meer weten?

Samenwerken aan de toekomst van Business Intelligence

Gelet op de opkomst van datagedreven werken, de komst van een dataplatform, de stappen die Centric zet in de richting van de Cloud en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Business Intelligence. Ben je data-analist, informatieadviseur of functioneel beheerder, is jouw organisatie intensief gebruiker van IBM Cognos Analytics of Microsoft Power BI en heb je ideeën over de richting waarin deze applicaties zich zou moeten ontwikkelen? Meld je dan aan!

 

Het tactisch overleg Business Intelligence (TO BI) is dé plek voor afnemers en Centric om af te stemmen over zaken als productbeleid (grote uitbreidingen, uitfaseringen, ondersteuning van platformen), productplanningen (jaarplanning en kwartaalplanningen), (kwaliteit van) dienstverlening, implementatie van wetgeving en standaarden en prijsstelling.

 

Centric biedt BI-applicaties aan als cloudoplossing, software die als online dienst wordt aangeboden. In het Engels: Software as a Service, kortweg SaaS. Met de transitie naar de Cloud verandert de klant-leverancierrelatie. Verantwoordelijkheden verschuiven en de ruimte om af te wijken van de standaard neemt af. Organisatorische en andere aspecten die hiermee samenhangen, vormen daarom ook onderwerp van gesprek.

 

“Ik ben al vele jaren betrokken bij de gebruikersvereniging om ontwikkelingen met Centric te bespreken. Die kennis kan ik dan weer meenemen naar mijn eigen werkomgeving, zodat wij weten wat wij kunnen verwachten van Centric.”

Mariëtte Arntz, beheerder Cognos Analytics bij de gemeente ’s-Hertogenbosch en voorzitter TO BI

 

 

Als deelnemer aan het TO BI heb je de mogelijkheid om jouw denkkracht en ideeën uit de praktijk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de afnemers. Je hebt invloed op de ontwikkeling van Cognos en Power BI, op de wijze waarop Centric de werkprocessen ondersteunt en op de dienstverlening van Centric. Je krijgt meer kennis van en inzicht in innovatie. En je vult jouw netwerk aan met waardevolle contacten.

 

De belasting valt mee. Het TO BI komt twee keer per jaar bijeen. Eén keer online in het voorjaar (maart/april) en één keer fysiek op locatie in het najaar (oktober/november). De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel.

 

Het TO BI heeft vaste deelnemers. Hierbij streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van beleid en uitvoering, business en IT en grote en kleine gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden. Voor een goede sturing is het nodig dat deze disciplines samenwerken, net zoals binnen je eigen organisatie. Een goede IT-dienstverlening is immers geen IT-feestje!

 

De huidige deelnemers zijn de gemeenten Breda, Delft, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Westland, Zeist, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Purmerend, de Bedrijfsvoering organisatie West-Betuwe en Drechtsteden.

 

Wil je deelnemen aan het TO BI en sturing geven aan de verdere ontwikkeling van de Centric-producten en diensten die jouw organisatie gebruikt? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige