Meer weten?

Samenwerken aan de toekomst van de objectenregistratie

De registratie van basisgegevens over objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen, bomen, terreindelen, woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten is van groot belang voor gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Registratie hiervan is bijvoorbeeld nodig voor de heffing van belastingen en speelt een rol bij maatschappelijke vraagstukken als de energietransitie en watermanagement. Gelet op het belang van een goede objectenregistratie, de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (SOR) en de betekenis hiervan voor de organisaties van onze leden, starten we het tactisch overleg Centric Objectenregistratie. Is jouw organisatie gebruiker van Key2Percelen, Key2WOZ of Key2BAG en heb je ideeën over de richting waarin deze modulen zich zouden moeten ontwikkelen? Meld je dan aan!

 

Het tactisch overleg Centric Objectenregistratie (TO Objectenregistratie) is voortaan dé plek voor gebruikers en Centric om af te stemmen over zaken als productbeleid (grote uitbreidingen, uitfaseringen, ondersteuning van platformen), productplanningen (jaarplanning en kwartaalplanningen), implementatie van wetgeving en standaarden, (kwaliteit van) dienstverlening en prijsstelling. Het bestaande tactisch overleg Key2BAG gaat hierin op.

 

Centric zet haar applicaties in toenemende mate om naar cloudoplossingen, software die als online dienst wordt aangeboden. In het Engels: Software as a Service, kortweg SaaS. Met de transitie naar de cloud verandert de klant-leverancierrelatie. Verantwoordelijkheden verschuiven en de ruimte voor maatwerk neemt af. Organisatorische en andere aspecten die hiermee samenhangen, vormen daarom ook onderwerp van gesprek.

 

Verder dient het overleg ter voorbereiding van het gebruikersoverleg Centric Objectenregistratie (GO Objectenregistratie, de opvolger van het functioneel overleg Key2BAG) en als brug tussen het GO Objectenregistratie en het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging.

 

Als deelnemer aan het TO Objectenregistratie heb je de mogelijkheid om jouw denkkracht en ideeën uit de praktijk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers. Je hebt invloed op de ontwikkeling van Centric Objectenregistratie, op de wijze waarop Centric de werkprocessen ondersteunt en op de dienstverlening van Centric. Je krijgt meer kennis van en inzicht in innovatie. En je vult jouw netwerk aan met waardevolle contacten.

 

De belasting valt mee. Het TO Objectenregistratie komt twee keer per jaar bijeen. Eén keer online in het voorjaar (maart/april) en één keer fysiek op locatie in het najaar (september/oktober). De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel.

 

Het TO Objectenregistratie heeft vaste deelnemers. Hierbij streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van beleid en uitvoering, business en IT, en gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Voor een goede sturing is het nodig dat deze disciplines samenwerken, net zoals binnen jouw eigen organisatie. Een goede IT-dienstverlening is immers geen IT-feestje!

 

Wil je deelnemen aan het TO Objectenregistratie en sturing geven aan de verdere ontwikkeling van de Centric-producten en diensten die jouw organisatie gebruikt? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige