Meer weten?

Opdracht Ambtelijk secretaris

Ben jij een ervaren professional met kennis van de decentrale overheid en samenwerking op het gebied van ICT? Heb jij de vaardigheid om te verbinden tussen klanten en leveranciers? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

Taken en verantwoordelijkheden

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige ambtelijk secretaris, zoeken wij een opvolger. Als ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het bestuur en de leden door het:

 • initiëren, voorbereiden, deelnemen, voorzitten en/of notuleren van overleggen
 • opstellen van beslisnotities
 • bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen
 • beheren van de website (WordPress) en online samenwerkingsplatformen (Microsoft Teams)
 • verzorgen van communicatie-uitingen
 • uitvoeren van projecten en initiatieven, zoals ledenonderzoeken
 • aansturen van leveranciers, zoals onderzoeksbureaus

 

Je wordt hierbij ondersteund door de secretaresse van de gebruikersvereniging.

 

De huidige ambtelijk secretaris is tot en met 30 april 2024 beschikbaar voor overdracht.

 

Profiel

Voor deze opdracht zoeken we iemand die:

 • Kennis heeft van en ervaring heeft met de informatievoorziening van (gemeentelijke) overheden;
 • Inzicht heeft in en een netwerk heeft bij de diverse partijen die betrokken zijn bij deze informatievoorziening, zoals VNG, VNG Realisatie, Waarderingskamer, Kadaster, NEDICTOR, IMG 100.000+ en andere gebruikersverenigingen;
 • Beschikt over sterke communicatieve vaardigheden;
 • Tactisch inzicht heeft en kan schakelen tussen bestuurlijke en operationele tafels;
 • Zelfstandig is en op eigen initiatief het bestuur van de vereniging kan adviseren;
 • Betrouwbaar en accuraat is, zodat de bestuursleden en deelnemers aan overleggen hun rol kunnen pakken.

 

“De ideale ambtelijk secretaris attendeert mij op ontwikkelingen binnen de vereniging en Centric en geeft me advies hoe te handelen.”

Martijn van der Linden, statutair secretaris

 

Inzet en contractering

De inzet bedraagt gemiddeld 20 uur per week. De opdracht kan direct na gunning starten en wordt aangegaan tot 1 januari 2025. De intentie van de gebruikersvereniging is een samenwerking van minimaal drie jaar.

 

Bij de uitvoering van de opdracht wordt gewerkt volgens een overeenkomst die gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 1 juni 2021 onder nummer 90821.25537.1.0 opgestelde modelovereenkomst (Algemene modelovereenkomst geen werkgeversgezag).

 

De in het kader van de opdracht gemaakte kosten, opgebouwd uit de overeen te komen vergoeding, vermeerderd met de gemaakte reiskosten en de verschuldigde omzetbelasting, kunnen maandelijks achteraf worden gefactureerd.

 

Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen door een e-mail met motivatie en CV te sturen naar info@gvcentric.nl.

 

Herken je niet jezelf in de opdrachtomschrijving, maar ken je iemand die hier uitermate geschikt voor is? Stuur de opdracht dan zeker naar hem of haar door. Wij maken graag kennis met potentiële kandidaten!

 

Over de Gebruikersvereniging Centric

De Gebruikersvereniging Centric is al bijna 30 jaar de kritische sparringpartner van Centric. Ruim 180 gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden die gebruikmaken van applicaties van Centric, zijn lid van deze onafhankelijke vereniging. De gebruikersvereniging zet zich in voor de gemeenschappelijke belangen van de leden, waarbij tevredenheid over de applicaties en hieraan gerelateerde diensten het overkoepelende en verbindende doel is.

 

Om de belangen van de leden te behartigen, organiseert de gebruikersvereniging samenwerking tussen leden onderling en tussen leden, Centric en partnerorganisaties. Dit doet zij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De organisatie van bijeenkomsten, de uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven, en de communicatie hierover vormen de belangrijkste activiteiten van de gebruikersvereniging. Meer informatie over de activiteiten van de gebruikersvereniging vind je in ons activiteitenplan.< GA TERUG Volgende > < Vorige