Meer weten?

Waarover spreekt de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement?

Op dinsdag 28 november kwam de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) bijeen voor het vijfde en daarmee laatste overleg van dit jaar. Onderwerpen van gesprek waren onder meer indexatie, GIBIT 2023, de vervanging van Oracle Java door OpenJDK, voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk van Centric en AI. De gemeente Súdwest-Fryslân zat het overleg voor de laatste keer voor en werd door de aanwezigen bedankt voor zijn inzet voor de vakgroep en de manier waarop hij het voorzitterschap heeft ingevuld. Aan het online overleg namen in totaal 19 personen deel.

 

VNG-overleggen

De gemeente Apeldoorn, de gemeente Súdwest-Fryslân en Centric gaven een terugkoppeling van de overleggen van VNG Realisatie waaraan zij deelnemen. Dit zijn de vakgroep SLM, de werkgroep GIBIT, de beheergroep Verwerkersovereenkomst en het Leveranciersoverleg.

 

De vakgroep SLM (Strategisch Leveranciers Management) van VNG Realisatie heeft gewerkt aan een handelingsadvies en toelichting op prijsindexatie per 1 januari 2024. Dit advies is inmiddels gepubliceerd.

 

Indexatie was ook onderwerp van gesprek van de werkgroep GIBIT. Verder heeft deze werkgroep gesproken over de inkoopvoorwaarden GIBIT 2023. Deze zullen op 5 december 2023 worden vastgesteld. Hierna zal de Overeenkomstengenerator worden aangepast.

 

Het Leveranciersoverleg zal binnenkort plaatsvinden. Dit zal gaan over de GIBIT 2023.

 

De VNG gaat nog webinars organiseren over het gebruik van de nieuwe GIBIT. Medewerkers van gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen zich hiervoor inschrijven.

 

Rond de standaard gemeentelijke verwerkersovereenkomst is het rustig.

 

Update Java/OpenJDK

Centric heeft een aantal producten met componenten die gebruikmaken van Oracle Java: Tomcat in de Suites voor het Sociaal Domein en GeoServer in Key2BAG en Key2Begraven. Door wijzigingen in het licentiemodel voor Java, moeten voor het gebruik van Oracle Java extra licenties worden afgenomen.

 

Centric heeft besloten om alleen deze producten vrij te geven op Eclipse Temurin, de OpenJDK-variant van Adoptium. Andere varianten zouden ook kunnen werken, maar dit is door Centric niet getest. Oracle Java is wel noodzakelijk bij het gebruik van Oracle-producten zoals Oracle Forms en Reports, Deze Oracle-onderdelen kunnen niet werken met OpenJDK. Het gebruik van Oracle Java bij Oracle-producten valt onder de licentie.

 

Op het Customer Portal van Centric staat een document waarin is beschreven hoe de installatie van Oracle Java kan worden vervangen door Eclipse Temurin.

 

Voorbeelden uit aanbestedingspraktijk van Centric

Vanuit Bidmanagement van Centric PSS zijn weer twee voorbeelden uit de aanbestedingspraktijk besproken.

 

Het eerste voorbeeld betrof standaarden die in een programma van eisen (PvE) worden opgenomen, terwijl die er voor het product niet toe doen. Mogelijk kan het ‘Master PvE’, waaraan in VNG-verband wordt gewerkt, hier helpen. Versie 0.3 van dit PvE kan worden gedownload van de website van de VNG. De wens is nog steeds om het Master PvE per domein beschikbaar te maken. Dit is nu nog niet zo.

 

Het tweede voorbeeld betrof de Vraag & Antwoord-module van TenderNed. Het gebeurt dat deze alleen wordt gebruikt om vragen te stellen en niet om antwoorden te geven. Antwoorden worden dan in een Pdf-bestand vrijgegeven, waardoor deze moeilijk zijn te verwerken. Aanbestedende diensten hoeven niet alles van TenderNed te gebruiken. Alleen het gebruik van de publicatiemodule is verplicht. Daardoor zie je verschillen.

 

Lopende zaken productmanagement

Het productbeleid voor de lokale overheid 2024 is in concept gereed en zal tijdens de Strategische Conferentie op 30 november worden overhandigd aan de nieuwe voorzitter van de gebruikersvereniging. Tijdens de conferentie zal Centric ook de langeretermijnstrategie waaraan zij werkt voor het eerst presenteren.

 

Centric heeft contact met ICTU over het Algoritmeregister. Een aantal gemeenten heeft dit register al gevuld. Centric biedt hierbij ondersteuning met een inventarisatiedocument, waarin algoritmes staan die in haar software voor de overheid worden gebruikt. Op iBestuur staat hierover een artikel van Centric.

 

Centric gebruikt kunstmatige intelligentie of artificiële intelligentie (afgekort AI) zelf om code om te zetten en kijkt ook naar toepassingen in aanbestedingen. Andere projecten van Centric die op dit moment lopen en waarin AI een rol speelt, richten zich bijvoorbeeld op het behandelen van WOZ-bezwaren van no-cure-no-pay bureaus en op virtuele ambtenaren (chatbot met avatar).

 

Meer informatie over AI is te vinden op Centric Insights bij het thema Data science. Het komt ook terug in het productbeleid bij datagedreven werken en in de langeretermijnstrategie.

 

En verder…

Verder is kennisgemaakt met enkele nieuwe deelnemers (gasten en agendaleden), zijn de notulen van de voorgaande bijeenkomst vastgesteld en is stilgestaan bij de ledenbrief over het advies om een aanvullende vergoeding aan Centric in 2023 in overweging te nemen, het vergaderschema voor 2024 en de termijn waarmee contracten worden verlengd.

 

Geïnteresseerd in de onderwerpen waarover de vakgroep CLM spreekt?

De eerstvolgende bijeenkomst van de vakgroep CLM is gepland op 13 maart. Wil je een keer een bijeenkomst bijwonen en de stukken ontvangen? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging, door een e-mail te sturen naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige