Meer weten?

Activiteitenplan 2019

De Gebruikersvereniging Centric stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Hierin leggen wij vast welke activiteiten wij dat jaar willen uitvoeren binnen de kaders van de begroting.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de gebruikersvereniging? Volg ons dan op LinkedIn en meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

 

 

Organisatie van bijeenkomsten

Voorbereiden, begeleiden en notuleren van:

 

Vertegenwoordiging in landelijke gremia

Vertegenwoordigen van de belangen van leden in landelijke gremia, zoals:

 

Uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven

Planmatig en resultaatgericht:

 

Communicatie

Informeren en betrekken van leden en andere belanghebbenden bij (voorgenomen, lopende en afgeronde) werkzaamheden en ontwikkelingen via:

 

Administratie

Bijhouden van: