Meer weten?

Activiteitenplan 2024

De Gebruikersvereniging Centric stelt jaarlijks een activiteitenplan op. Hierin leggen wij vast welke activiteiten wij dat jaar willen uitvoeren binnen de kaders van de begroting. De organisatie van bijeenkomsten, uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven, en communicatie vormen de belangrijkste activiteiten van de gebruikersvereniging.

 

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Gebruikersvereniging? Volg ons dan op LinkedIn en meldt u aan voor onze nieuwsbrief.

 

Organisatie van bijeenkomsten

Voorbereiden, begeleiden en notuleren van:

 

Uitvoering van gezamenlijke projecten en initiatieven

Planmatig en resultaatgericht:

 

Communicatie

Informeren en betrekken van leden en andere belanghebbenden bij (voorgenomen, lopende en afgeronde) werkzaamheden en ontwikkelingen via:

 

Vertegenwoordiging in landelijke gremia

Vertegenwoordigen van de belangen van leden in landelijke gremia, zoals:

 

Administratie

Bijhouden van: