>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

E-factureren

Het is zover: de Gebruikersvereniging Centric kan nu ook e-factureren. Een aantal gemeenten heeft aangegeven om de contributiefactuur voortaan via e-factureren te willen ontvangen. Na een succesvolle end-to-end test zijn de eerste contributiefacturen inmiddels als e-factuur verzonden. Ook geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar info@gvcentric.nl.


LEES VERDER...

Gebruikersverenigingen en de kracht van samenwerking

iBestuur interviewde Jos Heijmans, voorzitter van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government, Patrick van Domburg, voorzitter van Gebruikersvereniging Centric, Ronald Mons, CIO van het samenwerkingsverband Drechtsteden, en Huib Schröder, leveranciersmanager ICT bij de gemeente Apeldoorn, over de gebruikersverenigingen. Het een informatief en kritisch verhaal geworden, met…


LEES VERDER...

Tactisch Overleg GISVG komt alleen nog op afroep bijeen

Op 2 december 2020 heeft het laatste, op voorhand geplande Tactisch Overleg GISVG (TO GISVG) plaatsgevonden. Vanwege de overgang naar Key2Belastingen/Centric Belastingen, is afgesproken om in 2021 geen vervolgoverleggen te plannen. Het TO GISVG wordt niet opgeheven, maar komt met ingang van 1 januari 2021…


LEES VERDER...

Voorzittersoverleg 2020

Op 6 november 2020 is het Voorzittersoverleg 2020 gehouden. Bij dit overleg waren, naast de bestuursleden van de Gebruikersvereniging Centric, zoals gebruikelijk de voorzitters van verschillende overleggen aanwezig. Doel van het jaarlijkse voorzittersoverleg is om enerzijds de voorzitters te bedanken voor hun bijdrage gedurende het…


LEES VERDER...

Webinars: Samenwerken aan de decentrale overheid van morgen

Rondom de publicatie van het productbeleid 2021 door Centric, organiseren Centric en de gebruikersvereniging een reeks webinars over de belangrijkste digitale thema’s van nu. De transitie naar de cloud, Common Ground, de verdere professionalisering van de inkoop van ICT. Wat betekenen deze en andere thema’s…


LEES VERDER...

Urgente behoefte aan pilotorganisaties in het Sociaal Domein

Centric zoekt voor de komende voorjaarsversie van de Suites voor het Sociaal Domein vier nieuwe pilotorganisaties. De nieuwe pilotorganisaties gaan zich richten op de aandachtsgebieden Werk, Inkomen, regressietests en externe koppelingen. Het is belangrijk dat de Suites goed worden getest en dat kan Centric niet…


LEES VERDER...

Nieuwe versie van oplegger bij de GIBIT beschikbaar

In 2019 heeft de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) een oplegger bij de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) opgeleverd. De vakgroep heeft deze oplegger nu aangepast om aan te sluiten bij de GIBIT 2020, die de VNG recent heeft gepubliceerd. De oplegger kan hieronder worden…


LEES VERDER...

Panel Inzicht presenteert uitkomsten ledenonderzoek 2020

Van half september tot begin oktober 2020 heeft het ledenonderzoek 2020 plaatsgevonden. Onderzocht is hoe tevreden beheerders, (eind)gebruikers, leidinggevenden en adviseurs zijn over verschillende aspecten van de applicaties van Centric en waar voor de gebruikersvereniging verbetering mogelijk is. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoekbureau…


LEES VERDER...

Eerste online ALV van Gebruikersvereniging Centric

Op vrijdag 6 november 2020 vond de eerste online ALV van de gebruikersvereniging plaats. Ruim 20 leden logden hiervoor in. Tijdens de ALV zijn de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 goedgekeurd. Daarnaast is een aantal wisselingen in het bestuur aangekondigd. Dominique Gijsbertsen van Panel…


LEES VERDER...

Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement tilt inkoopproces naar hoger plan

De Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) van de Gebruikersvereniging Centric heeft begin dit jaar een mooi resultaat bereikt: een nieuw modelcontract dat duidelijk, scherp en vooral toekomstbestendig is. En daar wordt iedereen beter van: opdrachtgever, leverancier én gebruiker. iBestuur interviewde Arnold Veenstra, contract- en leveranciersmanager…


LEES VERDER...