Nieuws

Recent

Meer weten?

Nieuws

Ambtenaren met een beperking gezocht!

De Gebruikersvereniging Centric zoekt testers die ambtenaar zijn, een beperking hebben en met Centric-software werken. Ze blijken moeilijk te vinden. Dat is vreemd, want toegankelijkheid is een onderwerp dat bij veel overheidsorganisaties hoog op de agenda staat en de gebruikersvereniging heeft met 180 leden een…


LEES VERDER >

Samenwerken aan digitale dienstverlening

Is jouw organisatie afnemer van Centric Burgerzaken, Key2Burgerzaken, de eDiensten die Centric levert voor selfservice burgerzaken of Centric Betalen? Volg je de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) en Common Ground op de voet en heb…


LEES VERDER >

Reactie Gebruikersvereniging Centric op berichtgeving in de media

Onlangs zijn in de media berichten verschenen over personele wisselingen in de top van Centric. Drie uitvoerende directieleden zijn opgestapt. Een nieuwe CEO is benoemd. Wij kunnen ons voorstellen dat deze berichtgeving vragen oproept en dat leden zich zorgen maken over de invloed hiervan op…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van de objectenregistratie

De registratie van basisgegevens over objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen, bomen, terreindelen, woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten is van groot belang voor gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Registratie hiervan is bijvoorbeeld nodig voor de heffing van belastingen en speelt een rol bij maatschappelijke vraagstukken als…


LEES VERDER >

Nieuwe versie van oplegger bij GIBIT 2020 beschikbaar

In 2021 heeft de vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) een oplegger bij de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) 2020 opgeleverd. De vakgroep heeft deze oplegger recent gewijzigd: artikel 17.4 is vervallen en artikel 7.7 is aangepast. De nieuwe versie van de oplegger kan hieronder worden…


LEES VERDER >

Samenwerken aan de toekomst van Business Intelligence

Gelet op de opkomst van datagedreven werken, de komst van een dataplatform, de stappen die Centric zet in de richting van de Cloud en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Business Intelligence. Ben je data-analist, informatieadviseur of…


LEES VERDER >

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder en gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving…


LEES VERDER >

Algemene Ledenvergadering 11 november 2022

Op vrijdag 11 november 2022 wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Gebruikersvereniging Centric gehouden.   De contactpersonen van onze leden krijgen binnenkort een persoonlijke uitnodiging voor de ALV, die in het midden van het land gehouden wordt. Wil je er dit jaar ook graag…


LEES VERDER >