Nieuws

Recent

Meer weten?

Nieuws

Centric publiceert Productbeleid lokale overheid 2023

Centric heeft het Productbeleid lokale overheid 2023 gepubliceerd. Het productbeleid beschrijft de laatste ontwikkelingen rond overheid en ICT en hoe de softwareoplossingen en diensten van Centric daarop inspelen. Ook is er aandacht voor thema’s als de overgang naar SaaS (Software as a Service), Common Ground…


LEES VERDER >

Advies over indexatie en eenmalige tariefsverhoging 2023

Een afvaardiging van de gebruikersvereniging is met Centric in gesprek gegaan over de aangekondigde tariefsverhoging per 1 januari 2023. Zowel vanuit de gebruikersvereniging als vanuit Centric, was er behoefte aan een advies over dit onderwerp. Een eerste advies is nu beschikbaar, een tweede advies volgt…


LEES VERDER >

Verslag Strategische Conferentie ‘Digitale transitie’ 2022

Op 8 december waren leden en niet-leden te gast bij de Strategische Conferentie, een gezamenlijk initiatief van Centric en de Gebruikersvereniging Centric. Vertegenwoordigers vanuit de overheid en het bedrijfsleven gingen met elkaar in gesprek over het centrale thema ‘Digitale transitie’ en hieraan gerelateerde onderwerpen als…


LEES VERDER >

Gebruikersvereniging biedt samenwerkingsplatform voor Datadistributie

In december 2021 zijn we gestart met het samenwerkingsplatform Centric Leefomgeving. Na Centric Leefomgeving volgden Centric Belastingen en Centric Sociaal Domein. Nu is er ook een samenwerkingsplatform voor Centric Datadistributie.   Het samenwerkingsplatform Centric Datadistributie is ingericht in de Microsoft Teams-omgeving van de gebruikersvereniging. Leden…


LEES VERDER >

Impressie Strategische Conferentie ‘Digitale transitie’

Twee jaar kon de conferentie niet doorgaan wegens covid, maar op 8 december 2022 kon het gelukkig weer. Leden en niet-leden van de Gebruikersvereniging Centric kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen over de digitale transitie die gemeenten doormaken.   Patrick van Domburg, burgemeester…


LEES VERDER >

Panel Inzicht presenteert uitkomsten ledenonderzoek 2022

Van begin september tot half oktober 2022 heeft het ledenonderzoek 2022 plaatsgevonden. Onderzocht is hoe tevreden beheerders, (eind)gebruikers, leidinggevenden en adviseurs zijn over verschillende aspecten van de applicaties en diensten van Centric en waar voor de gebruikersvereniging verbetering mogelijk is. Dit ledenonderzoek is een vervolg…


LEES VERDER >

Reactie op beslissing Ondernemingskamer

Na de uitspraak van de Ondernemingskamer op 3 november 2022 en reactie daarop vanuit Centric, is onze verwachting dat er nu meer rust en duidelijkheid komt. Wij hebben er vertrouwen in dat de continuïteit van de dienstverlening aan onze leden hiermee geborgd is. Wij blijven…


LEES VERDER >

Reactie op aanpassing tarieven 2023

Op 31 oktober heeft Centric al haar klanten een brief gestuurd over een tariefsverhoging per 1 januari 2023. Klanten van de divisie Public Sector Solutions hebben van Centric een aanvullende brief ontvangen, met nadere informatie over de achtergrond van de tariefsverhoging. Voor de Gebruikersvereniging Centric…


LEES VERDER >