Meer weten?

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Datamanagement

In verband met het aftreden van de portefeuillehouder Informatiebeleid en gelet op de opkomst van de cloud, ontwikkelingen als Common Ground en het belang van gegevensuitwisseling voor de gemeentelijke organisatie, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Datamanagement.

 

Als lid algemeen bestuur, portefeuille Datamanagement:

  • Heb je zitting in het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging en rapporteer je in het bestuur over de portefeuille Datamanagement (twee keer per jaar)
  • Onderhoud je contact met afnemers van de producten eService Digilevering KvK, Key2Datadistributie, Centric Datadistributie en Key2VOA
  • Onderhoud je contact met de productmanager van Centric
  • Neem je deel aan eventuele overleggen met samenwerkingspartners

Je wordt hierbij ondersteund door het ambtelijk secretariaat van de gebruikersvereniging.

 

De functie in het bestuur wordt idealiter gecombineerd met het voorzitterschap van het tactisch overleg Datadistributie (TO Datadistributie). Als zodanig, zit je het TO Datadistributie voor (twee keer per jaar) en draag je zorg voor een representatieve en deskundige gebruikersvertegenwoordiging.

 

Als bestuurder moet je er verder rekening mee houden dat je beschikbaar bent voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

 

De door jou in functie gemaakte reis- en verblijfkosten kun je aan de vereniging in rekening brengen.

 

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

 

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige