Meer weten?

Tactisch overleg Datadistributie zoekt versterking en een nieuwe voorzitter

Zoals je misschien zult weten, bestaat er een tactisch overleg Datadistributie (TO Datadistributie). In dit overleg is plek voor een vijftal nieuwe deelnemers én er wordt een nieuwe voorzitter gezocht.

 

Over het TO Datadistributie

In het TO Datadistributie wordt in aanwezigheid van Centric, de Gebruikersvereniging Centric en vooral klanten gesproken over onderwerpen die met Key2Datadistributie, Key2VOA en Key2GBA-V te maken hebben. Denk aan nieuwe ontwikkelingen, zoals de opkomst van de cloud of een andere manier van KVK-bevraging, maar het gaat ook over bijvoorbeeld het Customer Portal en wijzigingen. Met dit overleg wordt een klant in de positie gebracht om zelf mee te praten over de applicaties. Het overleg is een klankbord, geeft richting aan de applicaties en biedt ruimte voor vragen en meningen. Aan het overleg nemen ongeveer tien klanten deel en zoals dat met dit soort overleggen gaat: deelnemers komen en deelnemers gaan. Daarom is er op dit moment weer plek voor een vijftal klanten om aan te schuiven. Hiermee wordt een goede mix geboden van oudere en nieuwere leden, zodat de continuïteit goed bewaard blijft.

 

Wat levert het mij op?
Vanzelfsprekend moet een dergelijk overleg ook iets opleveren. En dat is best wel wat. Niet alleen word je als klant in staat gesteld om de leverancier scherp te houden, ook verneem je als eerste wat de ontwikkelingen rondom Key2Datadistributie, Key2VOA en Key2GBA-V zijn en mag je er iets van vinden. Sterker nog: Centric hoort graag jouw mening. Ook biedt het overleg kansen om eigen ideeën naar voren te brengen. Een voorbeeld daarvan is het onderzoek naar 24/7 uptime, een onderwerp dat een belangrijke factor is in de 24/7 dienstverlening. Ten slotte ontstaat een veelheid aan nieuwe contacten. Dit nieuwe netwerk is een belangrijk winst. Als klant ben je niet uniek in de uitdagingen, het is alleen een kwestie van die ander(en) te vinden. Want dan geldt: samen sta je sterker.

 

En wat kost het me?
De belasting valt mee. Het TO Datadistributie komt twee keer per jaar bijeen. Eén keer in het voorjaar (februari/maart) en één keer in het najaar (september/oktober). De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel. Maar veel van wat er besproken wordt, kom je in de dagelijkse praktijk tegen. Als beheerder, als gegevensmanager of als koppelingendeskundige. De ervaringen die je in die rollen opdoet, komen terug in het overleg.

 

And the special on the menu…
Het TO Datadistributie is ook op zoek naar een nieuwe voorzitter. Ingmar Kim (gemeente Gouda) heeft sinds de start van het overleg deze taak op zich genomen, maar hij gaat een nieuwe uitdaging buiten de gemeentelijke wereld aan. Dit betekent dat er een vacature voor voorzitter is ontstaan. Taken:

  • als voorzitter het overleg leiden;
  • samen met een afgevaardigde van Centric en van de Gebruikersvereniging Centric het overleg voorbereiden.

 

Alles bij elkaar kost het voorzitterschap ongeveer 24 uur per jaar.

 

Het voorzitterschap van het TO Datadistributie kan worden gecombineerd met het voorzitterschap van het Gebruikersoverleg Key2Datadistributie.

 

Kortom, mocht je je willen aanmelden voor deelname aan het TO Datadistributie of kandidaat willen stellen voor de rol van voorzitter, neem dan contact op met Jacob Versteeg van Centric of Rick van Rooijen van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige