Meer weten?

Vooraankondiging ledenonderzoek 2022

De Gebruikersvereniging Centric wil graag weten hoe tevreden afnemers zijn over de applicaties van Centric en over de gebruikersvereniging zelf. Deze informatie gebruiken we om de gemeenschappelijke belangen van de leden beter te behartigen. Daarom gaan we een ledenonderzoek uitvoeren. Dit doen we in samenwerking met onafhankelijk onderzoekbureau Panel Inzicht.

 

Als je beheerder, (eind)gebruiker, leidinggevende of adviseur bent, behoor je tot de doelgroep van het onderzoek. We zouden het erg waarderen als je meedoet. Alle gegevens die je verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Het onderzoek start half september. Dan versturen we een e-mail met een link naar de online vragenlijst. Je kunt de vragenlijst tot begin oktober invullen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in november zal Panel Inzicht het eindrapport met de conclusies en aanbevelingen presenteren.

 

De vragen in de enquĂȘte hebben betrekking op de meerjarige speerpunten van de gebruikersvereniging. Deze speerpunten, die in 2018 zijn vastgesteld en nadien zijn bijgesteld, zijn:

  • Prijs-kwaliteitverhouding
  • Modernisering en innovatie
  • Interoperabiliteit
  • Flexibiliteit
  • Uniformiteit en gebruiksvriendelijkheid, inclusief toegankelijkheid
  • Ondersteuning

 

Verder peilen we in welke mate leden de gebruikersvereniging zouden aanbevelen en waarom.

 

Uiteraard communiceren we via diverse kanalen over de resultaten en opvolging. Publicatie van de uitkomsten vindt plaats op functie- en domeinniveau. Onderzoeksresultaten zijn daarom niet naar individuele organisaties of personen te herleiden. Een voorbeeld van een publicatie vind je hier.

 

Wil je meedoen en een e-mail ontvangen met een link die toegang geeft tot de online vragenlijst, neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de gebruikersvereniging.< GA TERUG Volgende > < Vorige