Meer weten?

Algemene Ledenvergadering 10 november 2023

Op vrijdag 10 november 2023 is de algemene ledenvergadering gehouden. De vergadering kon zowel op afstand worden bijgewoond, als op locatie in het Huis van de Stad in Gouda. Tijdens de vergadering zijn drie nieuwe leden gekozen voor het bestuur, waaronder een nieuwe voorzitter, en zijn de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 goedgekeurd.

 

Ben Krekelaar, Adviseur Informatiemanagement en Automatisering (I&A) bij de gemeente Súdwest-Fryslân, en Mark Uiterwijk Winkel, Chief Portfolio Officer bij Centric Public Sector Solutions, begonnen de vergadering met een presentatie over AI, algoritmes en het Algoritmeregister. Hiervan is apart verslag gedaan.

 

(Scheidend) voorzitter Patrick van Domburg, penningmeester Antoine van de Kamp en ambtelijk secretaris Rick van Rooijen hebben verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Ook hebben zij de plannen voor het komende jaar met de bijbehorende begroting ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. De leden hebben met de voorgelegde voorstellen ingestemd.

 

Antoine van de Kamp, wiens termijn was verstreken, is herkozen als penningmeester en lid van het algemeen bestuur, portefeuille Financiën. Paul Buik, wiens termijn ook was verstreken, is herkozen als lid van het algemeen bestuur, portefeuille Publieksdiensten/ Burgerzaken. Michiel Bunnik, wethouder bij de gemeente Gouda, is benoemd als lid van het dagelijks bestuur, portefeuille Samenwerking en bestuurlijke positionering. Benoemd in het algemeen bestuur, is Berry Berendsen, Hoofd VTH Omgevingswet bij de gemeente ’s-Hertogenbosch (portefeuille Leefomgeving). Ten slotte is Sebastiaan van ’t Erve, burgemeester van de gemeente Lochem, benoemd als nieuwe voorzitter van de gebruikersvereniging.

 

Onder dankzegging voor hun inzet en bewezen diensten, werd afscheid genomen van Berny Oude Kempers, die sinds 2019 lid was van het algemeen bestuur (portefeuille Informatiebeleid) en lang daarvoor al actief was in het Directeurenoverleg GWS4all en het Strategisch Overleg Sociaal Domein, en van Patrick van Domburg, die na twee termijnen van drie jaar, aftrad als voorzitter van de gebruikersvereniging om zijn nevenwerkzaamheden op het gebied van erfgoed voorrang te gaan geven.

 

In de volgende vacature in het algemeen bestuur kon nog geen voordracht worden gedaan:

Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl.

 

Hartelijk dank aan de leden die hebben deelgenomen aan de algemene ledenvergadering. De volgende vergadering is gepland op vrijdag 8 november 2024. We hopen iedereen dan weer te zien!< GA TERUG Volgende > < Vorige