>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

Gelet op de ontwikkelingen in het fysieke domein, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de betekenis hiervan voor de applicaties en diensten van Centric, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving en met affiniteit met ICT. Het lid algemeen bestuur,…


LEES VERDER...

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille Escrow

Gelet op het belang van de continuïteit van de applicaties van Centric en de daarbij behorende data, de vertegenwoordiging van het bestuur van de Gebruikersvereniging Centric in het bestuur van de Stichting Software Continuïteit Centric en de verdere professionalisering van de escrowvoorziening, zoeken wij iemand…


LEES VERDER...