Meer weten?

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

Gelet op de ontwikkelingen in het fysieke domein, zoals de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en de betekenis hiervan voor de applicaties en diensten van Centric, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving en met affiniteit met ICT.

Het lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving:

  • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
  • Zit gebruikersoverleggen op het terrein van Leefomgeving voor
  • Draagt zorg voor een representatieve en deskundige gebruikersvertegenwoordiging
  • Onderhoudt contact met gebruikers van de producten Key2Vergunningen, GISVG Vergunningen en Leefomgeving
  • Onderhoudt contact met de productmanager van Centric
  • Legt verantwoording af binnen het bestuur over de portefeuille Leefomgeving
  • Neemt deel aan overleggen met samenwerkingspartners

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige