Meer weten?

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille Escrow

Gelet op het belang van de continuïteit van de applicaties van Centric en de daarbij behorende data, de vertegenwoordiging van het bestuur van de Gebruikersvereniging Centric in het bestuur van de Stichting Software Continuïteit Centric en de verdere professionalisering van de escrowvoorziening, zoeken wij iemand met kennis van de juridische en bedrijfseconomische kant van software.

Het lid dagelijks bestuur, portefeuille Escrow:

  • Neemt deel aan overleggen van het dagelijks bestuur (vier keer per jaar)
  • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
  • Vervult een functie in het bestuur van de Stichting Software Continuïteit Centric
  • Legt verantwoording af binnen het bestuur over de portefeuille Escrow

De portefeuille Escrow kan worden gecombineerd met andere portefeuilles in het algemeen of dagelijks bestuur, bijvoorbeeld met de portefeuille Samenwerking en bestuurlijke positionering in het dagelijks bestuur.

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige