Meer weten?

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille Samenwerking en bestuurlijke positionering

Gelet op de positionering van de gebruikersvereniging op bestuurlijke niveau en de samenwerking met partnerorganisaties als de VNG, zoeken wij voor het dagelijks bestuur een wethouder met affiniteit met ICT.

Het lid dagelijks bestuur, portefeuille Samenwerking en bestuurlijke positionering:

  • Neemt deel aan overleggen van het dagelijks bestuur (vier keer per jaar)
  • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
  • Vertegenwoordigd samen met de voorzitter de Gebruikersvereniging Centric in bestuurlijke gremia (zoals de VNG en VNG Realisatie)
  • Brengt het bestuurlijk belang van belangbehartiging door de Gebruikersvereniging Centric onder de aandacht bij collega-wethouders
  • Brengt in het bestuur de bestuurlijke belangen van de leden voor het voetlicht

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige