Meer weten?

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille Verenigingsfinanciën (penningmeester)

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester, zoeken wij iemand met kennis van financiën en boekhouding, die als penningmeester wil helpen om de vereniging te besturen.

De penningmeester:

 • Neemt deel aan overleggen van het dagelijks bestuur (vier keer per jaar)
 • Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
 • Stelt de begroting op voor het komende kalenderjaar en legt deze ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering
 • Maakt voorstellen met betrekking tot de hoogte van de jaarlijkse contributie
 • Houdt contact met het ambtelijk secretariaat van de Gebruikersvereniging Centric over de boekhouding en de ledenadministratie
 • Beheert de bankrekeningen
 • Fiatteert facturen
 • Keurt betalingen goed namens de Gebruikersvereniging Centric en namens het Gebundeld Klantoverleg Sociaal Domein
 • Bewaakt de begroting aan de hand van de gevraagde budgetten en de gedane betalingen
 • Onderhoudt contact met de accountant over financiële verslagen zoals jaarrekeningen
 • Verzorgt belastingaangiftes
 • Licht de jaarrekening en het jaarverslag toe aan de algemene ledenvergadering

De portefeuille Verenigingsfinanciën (penningmeester) kan worden gecombineerd met andere portefeuilles in het algemeen of dagelijks bestuur, bijvoorbeeld met de portefeuille HRM & Salarisdienstverlening in het algemeen bestuur.

Alle bestuurders moeten er rekening mee houden dat zij beschikbaar moeten zijn voor de volgende activiteiten:

 • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
 • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
 • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

Bestuurders kunnen de door hen in functie gemaakte reis- en verblijfkosten aan de vereniging in rekening brengen.

Het bestuur wordt ondersteund door een ambtelijke secretariaat.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige