Meer weten?

Openstelling vacatures in bestuur gebruikersvereniging

De Gebruikersvereniging Centric biedt enkele (onbezoldigde) bestuursfuncties, waarin je de mogelijkheid hebt om je expertise en netwerk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de leden. Tevredenheid over de applicaties en de hieraan gerelateerde diensten is hierbij het overkoepelende en verbindende doel. Wij nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen voor één of meer vacatures.

Lid zijn van het bestuur heeft persoonlijke meerwaarde. In de woorden van oud-bestuursleden:

“Als bestuurslid ben je goed aangehaakt. En dat is belangrijk, want het gaat met de applicaties wel over de continuïteit van de bedrijfsvoering van gemeenten.”

“Je hoort wat op andere vakterreinen speelt en hoe uitdagingen worden opgepakt. Je zit ‘op de voorste rij’ en kunt daar ook meepraten.”

“Door je rol in de belangenbehartiging, ontstaat een veelheid aan nieuwe contacten. Dit nieuwe netwerk vergemakkelijkt je dagelijkse werk en kan van belang zijn voor je werkgever.”

De gebruikersvereniging zoekt kandidaten voor in totaal twee vacatures in het dagelijks bestuur en in het algemeen bestuur. Het gaat om de volgende vacatures:

 

Bestuur Portefeuille
Dagelijks bestuur
Algemeen bestuur

 

Klik op de links in de tabel hierboven voor meer informatie over de betreffende vacatures.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige