Meer weten?

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder en gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Leefomgeving en met affiniteit met ICT.

Als lid algemeen bestuur, portefeuille Leefomgeving:

  • Heb je zitting in het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging en rapporteer je in het bestuur over de portefeuille Leefomgeving (twee keer per jaar)
  • Zit je het tactisch overleg Centric Leefomgeving (TO Leefomgeving) voor (twee keer per jaar)
  • Draag je zorg voor een representatieve en deskundige gebruikersvertegenwoordiging
  • Onderhoud je contact met afnemers van het product Centric Leefomgeving
  • Onderhoud je contact met de productmanager van Centric
  • Neem je deel aan eventuele overleggen met samenwerkingspartners

Je wordt hierbij ondersteund door het ambtelijk secretariaat van de gebruikersvereniging.

 

Als bestuurder moet je er verder rekening mee houden dat je beschikbaar bent voor de volgende activiteiten:

  • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
  • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
  • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

De door jou in functie gemaakte reis- en verblijfkosten kun je aan de vereniging in rekening brengen.

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige