Meer weten?

Heb je verbeterpunten voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein?

In oktober 2021 heeft de Gebruikersvereniging Centric een brief gestuurd naar de Stuurgroep i-Sociaal Domein, om aandacht te vragen voor de problemen die leden ervaren met nieuwe versies van de berichtenstandaarden iJw en iWmo en aan te dringen op een snelle oplossing hiervan. De stuurgroep heeft de brief goed opgepakt en in procedure gebracht.

 

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft het initiatief genomen voor een gesprek, waarin enkele vertegenwoordigers van de gebruikersvereniging en Centric een nadere toelichting hebben gegeven op de geconstateerde problemen en voorgestelde maatregelen.

 

De punten die binnen haar bereik liggen, pakt het Ketenbureau dit jaar op. Ook wordt met het Zorginstituut Nederland gekeken wat er beter kan.

 

Als input voor procesverbetering, geeft het Ketenbureau iedereen die betrokken is bij de implementatie van nieuwe releases de gelegenheid om knelpunten en aanbevelingen aan te leveren.

 

Heb je verbeterpunten voor het Ketenbureau? Geef deze dan door via het formulier op de website i-Sociaal domein.< GA TERUG Volgende > < Vorige