Meer weten?

Tevredenheid over Suites voor het Sociaal Domein toegenomen

Eindgebruikers waren in 2021 iets tevredener over de Suites voor het Sociaal Domein dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Yorizon, dat is uitgevoerd op initiatief van het Strategisch Overleg Sociaal Domein van de Gebruikersvereniging Centric.

 

In oktober en november 2021 heeft Yorizon onderzocht hoe tevreden eindgebruikers zijn over de Suites voor het Sociaal Domein en waar verbetering mogelijk is. Dit gebruikersonderzoek is een vervolg op het onderzoek uit 2019 en grotendeels gelijk van opzet. De resultaten zijn daarom goed te vergelijken. Er hebben 109 organisaties en 1.842 eindgebruikers meegedaan. Minder dan bij het vorige onderzoek, maar evengoed mooie aantallen.

 

Het gebruikersonderzoek toetst op een simpele en krachtige manier de tevredenheid van eindgebruikers over de Suites voor het Sociaal Domein. Dit gebeurt middels de vraag “Hoe tevreden ben je over de Suites voor het Sociaal Domein van Centric?”, gevolgd door een aantal specifieke vragen over de Suites. De gemiddelde algemene tevredenheid en de tevredenheid over de meeste bevraagde ‘topics’ zijn omhoog gegaan. Dit laat zien dat de acties die in 2019 zijn gedefinieerd effect hebben.

 

Het gebruikersonderzoek heeft ook weer verschillende aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd. Onder meer op het gebied van performance, gebruiksvriendelijkheid, documentatie en training. Centric en de gebruikersvereniging werken aan een gezamenlijk actieplan, om opvolging te geven aan de aanbevelingen uit het gebruikersonderzoek. Door hier als leverancier en afnemers samen uitvoering aan te geven, moet de tevredenheid van eindgebruikers over de Suites voor het Sociaal Domein eind 2023 weer verder zijn toegenomen.< GA TERUG Volgende > < Vorige