Meer weten?

GV Centric stelt gebruikersoverleggen uit vanwege coronavirus

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus (COVID-19), is besloten om gebruikersoverleggen voorlopig uit te stellen. We volgen hierin de richtlijnen en adviezen van het RIVM. Wanneer het weer mogelijk is om samen te komen, zullen we nieuwe data voorstellen. Ook kijken we naar mogelijkheden om vergaderingen online plaats te laten vinden.

De organisatie van bijeenkomsten vormt één van de belangrijkste activiteiten van de gebruikersvereniging. Dit doen we op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vooral op tactisch en strategisch niveau heeft de gebruikersvereniging een functie. Op deze niveaus zijn bijeenkomsten uitgesteld van het Strategisch Overleg Sociaal Domein, de Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement, de Klankbordgroep Customer Care, het Tactisch Overleg Business Intelligence en HR & Payroll (Provincies).

Mochten er in maart of in de eerste helft van april overleggen zijn gepland die niet hierboven al worden genoemd, dan raden we af om deze plaats te laten vinden. Mocht uitstel geen optie zijn, dan adviseren we om online te vergaderen.

Op dit moment kunnen we nog niet zeggen of het coronavirus gevolgen heeft voor de overleggen die vanaf medio april zijn gepland. Wij blijven de ontwikkelingen rondom het virus volgen en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM.

We hopen hiermee ons steentje bij te dragen om de verdere verspreiding van het virus te beperken.< GA TERUG Volgende > < Vorige