>Centric
Centric
Meer weten?
Header Nieuws

Nieuws

Migratie Oracle 12c Rel. 2

Vorige week heeft Centric het bericht over de Oracle 12c Release 2 op het Customer Portal gepubliceerd. Als Gebruikersvereniging Centric (GV) zijn wij al langere tijd hierover intensief in gesprek met KING, de G5 gemeenten, Oracle en Centric. Deze constructieve besprekingen hebben geleid tot heldere…


LEES VERDER...
Afbeelding Handen Bij Elkaar

Implementatie BRK

Recentelijk hebben afgevaardigden van VNG, Kadaster, Centric op initiatief van de Gebruikersvereniging Centric, een onderlinge afstemming gehad over de ervaringen met – en voortgang van de implementatie BRK-levering. Mede omdat signalen uit de achterban van de GV Centric, alsmede uit andere niet aan bepaalde klantgroepen…


LEES VERDER...
Afbeelding Stempel Update

Strategische orientatie m.b.t. ontwikkelingen Burgerzaken

Op donderdag 10 maart organiseerde de Gebruikersvereniging Centric een strategische oriëntatie op de toekomst van de burgerzakenoplossingen van Centric. Van Burgerlijke Stand tot BRP, burgerzaken is een domein in beweging. Deelnemers gebruikten deze bijeenkomst om zich strategisch te oriënteren op de ontwikkelingen rond Burgerzaken op landelijk,…


LEES VERDER...
Afbeelding Burgerzaken

Compliancy Monitor

Onlangs hebben KING en VNG het maandelijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van software gepubliceerd. In het rapport staan de door KING gepubliceerde standaarden. Ook is aangegeven of software wel of (nog) niet voldoet aan deze standaarden. Die beoordeling is gebaseerd…


LEES VERDER...
Afbeelding Schrift

Centric Productbeleid

Het nieuwe Productbeleid voor de Lokale Overheid 2016 – 2017 van Centric is sinds begin februari online beschikbaar. Ieder jaar stelt Centric de plannen voor de komende twee jaar vast in overleg met de leden van de GV Centric. Ook dit jaar geeft het Productbeleid…


LEES VERDER...
Afbeelding Logo Centric

Kennis delen, opdoen en ontwikkelen

Korting tot € 250,- per persoon/aanbieding voor leden van GV Centric  In het Dagelijks Bestuur van de GV Centric is met de directie van Centric een afspraak gemaakt over een aantrekkelijke kortingsregeling voor leden van de GV Centric op o.a. opleidingen, seminars en auditverklaringen. Een terecht…


LEES VERDER...
Afbeelding Puzzel

Update Oracle licenties

In een GV Centric themasessie tijdens het VIAG congres, heeft David Abeln van AXIS into ICT ons, vanuit een onafhankelijk perspectief, meegenomen in de mogelijkheden tot kostenreductie op Oracle licenties. Ook is hij ingegaan op door Centric gepubliceerde speciale platformlicentie voor Oracle producten. Wij attenderen…


LEES VERDER...
Afbeelding Handen

Compliancy Monitor KING

Bij deze attenderen wij u op de onlangs gepubliceerde nieuwe Compliancy Monitor van KING. In de monitor kunt u lezen wat de door KING huidige standaarden zijn, wat de uitslag is van de toetsen die KING per leverancier heeft gedaan en kunt u lezen dat…


LEES VERDER...
Afbeelding Stop Button

Standaardisering dienstverlening

Om midden in de digitale samenleving te blijven staan, moeten gemeenten de komende jaren samenwerken aan gestandaardiseerde dienstverlening. Die eensgezinde boodschap klonk vorige maand tijdens de jaarlijkse Strategische Conferentie van de GV Centric. Vertegenwoordigers van VNG, commissie D&I, bureau Digicommissaris, burgemeesters, gemeentesecretarissen, hoofden publieksdiensten, I&A-coördinatoren, bestuur…


LEES VERDER...
Afbeelding Nieuws Mensen

KTO 2015

Vlak voor de zomer van 2015 heeft de Gebruikersvereniging door het onderzoeksbureau Infact een onderzoek laten uitvoeren naar de mate van (on)tevredenheid bij klanten van Centric Public Sector Solutions. Dit onderzoek laten wij elke twee jaar onder applicatiebeheerders en I&A-managers uitvoeren. Tijdens de Strategische Conferentie…


LEES VERDER...
Afbeelding Nieuws Mensen