>Centric
Centric
Meer weten?

Nieuws

Reactie Centric op berichtgeving in media

In de laatste weken zijn enkele berichten in de media verschenen over Centric. Het bestuur van de GV Centric heeft (zoals altijd) goed contact gehouden met de directie van Centric. De directie heeft ons onderstaand bericht doen toekomen. Reactie van Centric De afgelopen weken is…


LEES VERDER...

Zet jouw kennis en kunde in voor een betere dienstverlening aan gebruikers

Er komt een Klankbordgroep Customer Care. Het dagelijks bestuur van de gebruikersvereniging heeft hiermee ingestemd. Deze klankborgroep gaat zich bezighouden met afstemming van de werkwijzen van de verschillende bedrijfsonderdelen van Centric. Een belangrijk aandachtspunt, zo blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken die de gebruikersvereniging om het jaar…


LEES VERDER...

Word lid van de Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement

De gebruikersvereniging en Centric werken samen aan de vernieuwing van de modelcontracten die eerder samen zijn opgesteld. Het startpunt hiervoor vormde de publicatie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) door de VNG. In eerste instantie is gewerkt aan een oplegger bij de GIBIT. Andere…


LEES VERDER...

Productbeleid lokale overheid 2019-2020

Het vernieuwde productbeleid van Centric voor de decentrale overheid is online beschikbaar. Hierin staan de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende twee jaar. Zowel per Suite als op het terrein van infrastructuur en platformen. Leden van de gebruikersvereniging hebben het voorgenomen beleid gereviewd voordat dit is…


LEES VERDER...

Dit zegt het Strategisch Overleg Sociaal Domein

Donderdag 21 maart, het eerste Strategisch Overleg Sociaal Domein van 2019. Te gast zijn Eddy van de Werken (Centric), Misja Bakx en José Lopéz Reyez (Matchcare). Op de agenda onder meer privacylogging, matching op werk en het gebruikersonderzoek. Jeroen Meester (gemeente Apeldoorn) zat het overleg…


LEES VERDER...