Meer weten?

Tactisch overleg Key2Waarderen komt alleen nog op afroep bijeen

In 2019 heeft het laatste, op voorhand geplande Tactisch Overleg Key2Waarderen (TO Key2Waarderen) plaatsgevonden. Vanwege Corona en het ontbreken van grote ontwikkelingen ten behoeve van dit domein, zijn na die tijd geen vervolgoverleggen meer gehouden. Op dit moment zijn er ook geen verwachte grote ontwikkelingen. Daarom is afgesproken om in 2021 geen overleggen te plannen. Het TO Key2Waarderen wordt niet opgeheven, maar komt met ingang van dit jaar alleen nog op afroep bijeen.

De afgelopen jaren is het TO Key2Waarderen de plek geweest voor gebruikers en Centric om informatie uit te wisselen over ontwikkelingen in de regio’s, over productplanningen en over de inhoud van releases. Hartelijk dank aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

Mocht het nodig zijn om het TO Key2Waarderen bijeen te roepen, laat het ons weten en stuur een berichtje naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige