Meer weten?

Nieuw logo, nieuwe huisstijl en vernieuwde website

Wie sinds vrijdag 12 november een overleg van de gebruikersvereniging heeft bijgewoond, heeft het al kunnen zien. De Gebruikersvereniging Centric en het Gebundeld Klantoverleg Sociaal Domein hebben een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.

 

In het icoon links van de naam zie je tekstballonnen, die als puzzelstukken in elkaar grijpen. Dit verbeeldt de belangrijkste redenen waarom leden andere organisaties zouden aanbevelen om van de gebruikersvereniging lid te worden: de gezamenlijkheid en het laten horen van je stem.

 

Het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl zijn gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Voorzittersoverleg en worden sindsdien overal doorgevoerd. Zo zijn er nieuwe sjablonen voor een agenda, notulen en presentatie beschikbaar. Ook de website van de gebruikersvereniging is aangepast naar de nieuwe huisstijl.

 

Mocht je de nieuwe sjablonen willen ontvangen voor jouw overleg, stuur een e-mail naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.

 

 < GA TERUG Volgende > < Vorige