Meer weten?

Migratie naar Oracle 19

Een jaar geleden berichtten we dat Centric Oracle 19 had vrijgegeven en kon starten met de uitrol ervan. Gezien de beperkte beschikbare tijd, raadden we destijds aan om zo snel mogelijk te starten met de uitrol ervan. We vermoeden dat nog niet iedereen de overstap heeft gemaakt. Daarom brengen we dit advies nogmaals nadrukkelijk onder uw aandacht.

In november 2020 is Oracle gestopt met de ondersteuning van Oracle 12, waarna een periode van beperkte ondersteuning (‘Limited Error Correction’) is gestart. Deze loopt door tot 31 maart 2022.

Gemeenten die nog niet zijn gemigreerd en ook nog geen migratie hebben ingepland, lopen na maart 2022 een risico. Vanaf dat moment zijn zij operationeel op een niet meer door de leverancier ondersteunde versie van het RDBMS.

Applicaties ontwikkelen door en op enig moment zal alleen nog maar Oracle 19 worden ondersteund. Als u dan nog Oracle 12 gebruikt, kan het zijn dat een applicatie het niet meer doet. Ook zal Oracle geen security patches of updates meer uitbrengen op Oracle 12. Dit maakt het voor hackers eenvoudiger om in de database te komen.

Als uw gemeente nog niet is gemigreerd en ook nog geen migratie heeft ingepland, doe dit dan nu. U kunt de migratie zelf doen of hiervoor een partner zoeken. Let op: door Centric wordt nu al gepland voor februari/maart 2022.

Volg je de ontwikkelingen op het terrein van infrastructuur en platformen op de voet? Wil je met collega’s en Centric afstemmen over vrijgaven en ondersteuning? Meld je dan aan voor het platform I&A van de gebruikersvereniging, door een berichtje te sturen naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris.< GA TERUG Volgende > < Vorige