Meer weten?

Reactie op consultatie wijziging Kadasterwet

De Gebruikersvereniging Centric heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van de Kadasterwet, dat het makkelijker moet maken de taken van het Kadaster uit te uitbreiden.

Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel van bestuur taken die geen openbaar gezag betreffen aan het takenpakket van het Kadaster toe te kunnen voegen.

In onze reactie wijzen wij op de onbedoelde en ongewenste (nadelige) effecten die het wetsvoorstel kan hebben voor de overheid, in het bijzonder gemeenten.

Wij adviseren de voorgenomen wijziging niet door te voeren en mocht het voorstel toch worden doorgezet, de uitgebreide grondslag gepaard te laten gaan met uitgebreide ‘checks and balances’.

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Kadasterwet en onze volledige reactie hierop kunt u hier lezen.< GA TERUG Volgende > < Vorige