Meer weten?

Vacature lid dagelijks bestuur, portefeuille secretaris

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder, zoeken wij iemand met brede kennis van ICT, in het bijzonder van de applicaties en diensten van Centric, en een groot netwerk in de lokale overheid, die als secretaris wil helpen om de vereniging te besturen.

 

Als lid dagelijks bestuur, portefeuille secretaris:

 • Neem je deel aan overleggen van het dagelijks bestuur (vier keer per jaar)
 • Neem je deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per jaar)
 • Vertegenwoordig je het bestuur zo nodig in overleggen met leden (momenteel Vakgroep Contract- en leveranciersmanagement (lid) en Vakgroep Informatieveiligheid en Privacy (voorzitter))
 • Ben je belast met de portefeuille interne projecten (zoals ledenonderzoeken)
 • Bewaak je de statuten en reglementen
 • Geef je bestuurswisselingen door bij de KVK (Handelsregister en UBO-registratie)
 • Fungeer je als postadres van de gebruikersvereniging en zorg je voor doorzending van de post naar de personen of organen voor wie deze bestemd is
 • Ben je mederekeninghouder van de bankrekeningen van de gebruikersvereniging
 • Ben je eindverantwoordelijk voor het archief van de gebruikersvereniging
 • Voer je jaarlijks samen met de voorzitter een functioneringsgesprek met de leden van het ambtelijk secretariaat

 

Je wordt hierbij ondersteund door het ambtelijk secretariaat van de gebruikersvereniging.

 

Als bestuurder moet je er verder rekening mee houden dat je beschikbaar bent voor de volgende activiteiten:

 • Deelnemen aan de algemene ledenvergadering (één keer per jaar)
 • Deelnemen aan het voorzittersoverleg (één keer per jaar)
 • Bijwonen van de strategische conferentie (één keer per jaar)

De door jou in functie gemaakte reis- en verblijfkosten kun je aan de vereniging in rekening brengen.

 

Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar info@gvcentric.nl. Vermeld hierin op welke vacature(s) je reageert, je contactgegevens en je functie.

 

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet!< GA TERUG Volgende > < Vorige