>Centric
Centric
Meer weten?
Header Nieuws

Nieuws

Implementatie BRK

Recentelijk hebben afgevaardigden van VNG, Kadaster, Centric op initiatief van de Gebruikersvereniging Centric, een onderlinge afstemming gehad over de ervaringen met – en voortgang van de implementatie BRK-levering. Mede omdat signalen uit de achterban van de GV Centric, alsmede uit andere niet aan bepaalde klantgroepen…


LEES VERDER...
Afbeelding Stempel Update

Strategische orientatie m.b.t. ontwikkelingen Burgerzaken

Op donderdag 10 maart organiseerde de Gebruikersvereniging Centric een strategische oriëntatie op de toekomst van de burgerzakenoplossingen van Centric. Van Burgerlijke Stand tot BRP, burgerzaken is een domein in beweging. Deelnemers gebruikten deze bijeenkomst om zich strategisch te oriënteren op de ontwikkelingen rond Burgerzaken op landelijk,…


LEES VERDER...
Afbeelding Burgerzaken

Compliancy Monitor

Onlangs hebben KING en VNG het maandelijkse rapportage over de stand van zaken m.b.t. de compliancy van software gepubliceerd. In het rapport staan de door KING gepubliceerde standaarden. Ook is aangegeven of software wel of (nog) niet voldoet aan deze standaarden. Die beoordeling is gebaseerd…


LEES VERDER...
Afbeelding Schrift

Centric Productbeleid

Het nieuwe Productbeleid voor de Lokale Overheid 2016 – 2017 van Centric is sinds begin februari online beschikbaar. Ieder jaar stelt Centric de plannen voor de komende twee jaar vast in overleg met de leden van de GV Centric. Ook dit jaar geeft het Productbeleid…


LEES VERDER...
Afbeelding Logo Centric

Kennis delen, opdoen en ontwikkelen

Korting tot € 250,- per persoon/aanbieding voor leden van GV Centric  In het Dagelijks Bestuur van de GV Centric is met de directie van Centric een afspraak gemaakt over een aantrekkelijke kortingsregeling voor leden van de GV Centric op o.a. opleidingen, seminars en auditverklaringen. Een terecht…


LEES VERDER...
Afbeelding Puzzel