Meer weten?

Voorgenomen opvolging voorzitterschap GV Centric

Na 3 termijnen als voorzitter van de GV Centric, heeft de heer Arjen Gerritsen (burgemeester gemeente Almelo) te kennen gegeven, dat hij zich in november 2017 bij de Algemene Ledenvergadering niet herkiesbaar zal stellen voor een volgende termijn.

 

In het Dagelijks Bestuur van de GV Centric is deze aanstaande vacature uiteraard besproken en is nagedacht over een mogelijke opvolging.

 

Het bestuur van de GV Centric is verheugd dat er een potentiële opvolger is gevonden in de persoon van de heer Patrick van Domburg (burgemeester gemeente IJsselstein). Formele benoeming van de heer Van Domburg kan pas tijdens de ALV 2017 in november aanstaande plaatsvinden, maar hij zal (onder vermelding van die formele benoeming) al in voorkomende situaties meelopen bij een aantal bestuursbijeenkomsten van de GV Centric.

 

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige