Meer weten?

Nieuwe voorzitter Klantgroep Suite4Burgerzaken

Henk van Dijkhuizen (gem. Utrecht), vanaf 1996 actief betrokken als bestuurslid bij de GV Centric,  heeft eind 2016 aangegeven zijn bestuurszetel Burgerzaken binnen de GV te beëindigen. Het bestuur heeft daarom Menno Kroesen van de gemeente Almere benaderd als mogelijke opvolger. Als bestuur zijn wij blij u te informeren, dat Menno zich bereid heeft gevonden om het voorzitterschap van de klantgroep Burgerzaken van de GV Centric op zich te nemen en het klant “nieuw” leven in te blazen. De officiële benoeming zal plaatsvinden tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november 2017.

 

Even voorstellen: Menno Kroesen
Menno is op dit moment werkzaam als programmamanager Operatie BRP en projectmanager BRP binnen de afdeling Burgerzaken (gemeente Almere) en is al bijna 37 jaar werkzaam bij de afdeling Burgerzaken. Hij heeft dus al de nodige ervaring binnen dit vakgebied.

Op dit moment is het klantoverleg Burgerzaken op regionaal en landelijk niveau “slapende”. Terwijl er vanuit Centric dringend behoefte is aan een relevante klantgroep uit de GV, die op strategisch gebied kan/wil spiegelen over ontwikkelingen en keuzes. Menno en  Wicher Venema
(sr. Beleidsmedewerker VNG Informatiesamenleving, secretaris GV Centric) hebben zich daarom gebogen over nieuwe inrichting-ideeën voor het Landelijk en Regionaal Klantoverleg.

 

Inrichting-ideeën
• Landelijk Strategisch Overleg (samenstelling: 4 regio-voorzitters/burgerzaken managers, bu manager Centric/Menno Kroesen
als voorzitter Klantgroep Suite4Burgerzaken)
• 4 regionale tactisch/operationele overleggen (regio’s NoordWest, NoordOost, Midden en Zuid)
• Al bestaande of nog nieuw in te richten functionele expert-/werkgroep overleggen.

 

Mogelijke onderwerpen voor het regionaal overleg
• Naast bovenstaande zijn er ontmoetingen rond het thema Burgerzaken onder de vlag van bijvoorbeeld: 100.000+ ,
NVVB, KING. Die kennen een algemeen karakter en zijn niet direct betrokken bij ontwikkelingen/keuzes van of door Centric
• Ontwikkeling oBRP. Bijvoorbeeld: wel/niet over naar Portaal Burgerzaken. De grote vraag voor Centric, waar nu voor gaan?
• Delen van ervaringen, tips/trucs

 

Gezamenlijk kan het Klantoverleg , dat bedoeld is als strategische afstemming over de (hernieuwde) vormgeving van de klantinbreng m.b.t. Suite4Burgerzaken en als oriëntatie over actuele oBRP ontwikkelingen, nieuw leven worden inblazen.
Wij nodigen u als klantgroep van Suite4Burgerzaken uit om deel te nemen aan het gebruikersoverleg in uw regio!

 

Mail uw vraag
Hebt u nog vragen of opmerkingen mail dan naar info@gvcentric.nl.

 < GA TERUG Volgende > < Vorige