Meer weten?

Wat zijn de inspanningen van de GV Centric en met wie werken wij samen?

Als onafhankelijke, betrokken organisatie voor, door en van Centric-klanten is de Gebruikersvereniging Centric (GV) een sterke vereniging die al ruim vijftien jaar bestaat en wordt gevormd door een kleine 200 klantorganisaties. De inspanningen die de GV verricht hebben betrekking op meerdere strategische gebieden. Enkele voorbeelden:

 • Releases van software
 • Planningen
 • Kwaliteit van voorzieningen/serviceverlening
 • Functionele overleggen
 • Strategische visies op gebied van product- en prijsbeleid

Deze gebieden stellen wij ter discussie in:

 • Gesprekken tussen de GV en de directie van Centric (visie-overleg)
  In de periodieke afstemming met de commercieel manager en directie van Centric richten wij ons o.a. op de kwaliteit van de serviceverlening door Centric, kwaliteit van voorzieningen i.r.t. het prijsniveau. Mocht u input hebben voor deze bilaterale afstemming dan kunt u een mail sturen naar info@gvcentric.nl. Uw input nemen wij mee in het visie-overleg.
 • Gebundelde klant overleggen per functioneel aandachtsgebied
  Binnen deze structuur stemmen klanten en Centric af over o.a. releaseplanningen, normeringen en kwaliteit van de serviceverlening, implementatie van wetgeving en standaarden, prijs/kwaliteitverhouding, enzovoort. Voor een actueel overzicht van de strategische/tactische klant overleggen verwijzen wij u naar de GV website.
 • Het overleg met netwerkpartners in de keten
  Wij zijn actief betrokken in landelijke netwerken zoals van de VNG/KING, VIAG, Kadaster, Waarderingskamer, Belastingdienst. Deze samenwerking is van onschatbare betekenis voor de positie van onze leden. De input uit onze klant overleggen stellen wij rechtstreeks aan de orde bij deze netwerkpartners.

Enkele voorbeelden van overleggen waar de GV aan deelneemt:

 • VIAG Landelijk ICT Beraad: genodigden zijn de VIAG-regio’s en daarin zijn tevens betrokken de vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen Centric en PRLG. Daarnaast zijn VNG, KING en IMG 100.000+ altijd aanwezig. Meer informatie hierover kunt u lezen op de VIAG website.
 • VNG Consulterend Overleg: dit overleg wordt georganiseerd door de VNG en is het ambtelijk vooroverleg voor de commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (D&I). Urgente zaken die op de VNG/KING agenda staan worden met elkaar besproken. Maar ook punten vanuit het “werkveld” kunnen hier aan de orde worden gesteld. Die rol vervullen wij als GV Centric daar vaak i.c.m. het VIAG ICT Beraad.
 • BRP: met programmabureau BRP, VNG, KING en GV Centric wordt regelmatig overleg gevoerd en advies gegeven over de voortgang van de ontwikkeling BRP
 • Periodieke en incidentele overleggen GV-en en KING
 • uitgenodigd om te vernemen wat er door KING met leveranciers wordt afgestemd en welke positie wij daarin hebben.

Hebt u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Mail dan naar info@gvcentric.nl.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande documenten:

 

 < GA TERUG Volgende > < Vorige