Meer weten?

Centric publiceert Productbeleid lokale overheid 2022

Centric heeft het Productbeleid lokale overheid 2022 gepubliceerd. Het productbeleid beschrijft de laatste ontwikkelingen rond overheid en ICT en hoe de softwareoplossingen en diensten van Centric daarop inspelen. Ook is er aandacht voor thema‚Äôs als de overgang naar SaaS (Software as a Service), Common Ground…


LEES VERDER >

Startbijeenkomst testgroep Toegankelijkheid

Op maandag 31 januari gaat de testgroep Toegankelijkheid van start. In deze testgroep zitten ambtenaren met een functiebeperking. Als ervaringsdeskundigen, gaan zij de (cloud)applicaties van Centric op toegankelijkheid testen. Zo leveren we een bijdrage aan de toegankelijkheid van deze applicaties.   De startbijeenkomst vindt plaats…


LEES VERDER >

Voorzittersoverleg 2021

Op 12 november 2021 is het Voorzittersoverleg 2021 gehouden. Dit keer was het een hybride vergadering: een deel van de genodigden was fysiek aanwezig in het Oude Stadhuys te Gouda en een deel is digitaal aangehaakt. Doel van het jaarlijkse voorzittersoverleg is zowel om de…


LEES VERDER >

Reacties van Centric op mediaberichtgeving

Recentelijk zijn in de media berichten verschenen over Centric. Naar aanleiding hiervan, heeft Centric op haar website een reactie geplaatst. Centric heeft op haar website ook een pagina geplaatst met informatie over haar governancestructuur. Anticiperend op nieuwe berichten, heeft de CEO van Centric klanten een…


LEES VERDER >

Nieuw logo, nieuwe huisstijl en vernieuwde website

Wie sinds vrijdag 12 november een overleg van de gebruikersvereniging heeft bijgewoond, heeft het al kunnen zien. De Gebruikersvereniging Centric en het Gebundeld Klantoverleg Sociaal Domein hebben een nieuw logo en een nieuwe huisstijl.   In het icoon links van de naam zie je tekstballonnen,…


LEES VERDER >

Algemene Ledenvergadering 12 november 2021

Op vrijdag 12 november 2021 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hiervoor waren 21 leden aanwezig, een deel op locatie in Het Oude Stadhuys in Gouda en een deel online. Tijdens de vergadering zijn twee nieuwe leden gekozen voor het algemeen bestuur en zijn de jaarrekening…


LEES VERDER >

Vacature lid algemeen bestuur, portefeuille Sociaal Domein

In verband met het aanstaande vertrek van de huidige portefeuillehouder, zoeken wij een beleidsbepaler (leidinggevend of adviserend), met als aandachtsgebied Sociaal Domein en met affiniteit met ICT. Het lid algemeen bestuur, portefeuille Sociaal Domein: Neemt deel aan overleggen van het algemeen bestuur (twee keer per…


LEES VERDER >

Save the date: Algemene Ledenvergadering op 12 november 2021

De voorbereidingen zijn in volle gang: op 12 november a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering van de Gebruikersvereniging Centric gehouden, van 11.30 tot 12.30 uur in het Oude Stadhuys Gouda. Uiterlijk vier weken voor de vergadering versturen we de uitnodiging voor dit jaarlijkse overleg naar onze…


LEES VERDER >

Reactie op consultatie wijziging Kadasterwet

De Gebruikersvereniging Centric heeft gereageerd op het ter consultatie voorgelegde voorstel tot wijziging van de Kadasterwet, dat het makkelijker moet maken de taken van het Kadaster uit te uitbreiden. Het wetsvoorstel strekt ertoe een grondslag toe te voegen aan de Kadasterwet om bij algemene maatregel…


LEES VERDER >