Meer weten?

Gebruikersvereniging biedt samenwerkingsplatform voor Objectenregistratie

In december 2021 zijn we gestart met het samenwerkingsplatform Centric Leefomgeving. Na Centric Leefomgeving volgden Centric Belastingen, Centric Sociaal Domein en Centric Datadistributie. Nu is er ook een samenwerkingsplatform voor Centric Objectenregistratie.   Het samenwerkingsplatform Centric Objectenregistratie is ingericht in de Microsoft Teams-omgeving van de…


LEES VERDER >

Geen eensluidend advies over eenmalige tariefsverhoging

In de maanden januari en februari van dit jaar hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van deze gesprekken was tot een voor leden én Centric aanvaardbaar advies over dit onderwerp te komen. Dat…


LEES VERDER >

Reactie op indexeringsbrief Centric

Op vrijdag 17 maart heeft de divisie Public Sector Solutions (PSS) van Centric haar klanten een brief gestuurd, waarin zij aankondigt af te gaan wijken van de contractueel overeengekomen indexatie. De nu aangekondigde indexatie wijkt ook af van de in oktober vorig jaar aangekondigde indexatie…


LEES VERDER >

Voortgang van gesprek over aangekondigde tariefsverhoging

Op 20 januari hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van dit gesprek was om te komen tot een advies over dit onderwerp. Er is nog geen consensus bereikt. Het advies laat daarom nog…


LEES VERDER >

Centric publiceert Productbeleid lokale overheid 2023

Centric heeft het Productbeleid lokale overheid 2023 gepubliceerd. Het productbeleid beschrijft de laatste ontwikkelingen rond overheid en ICT en hoe de softwareoplossingen en diensten van Centric daarop inspelen. Ook is er aandacht voor thema’s als de overgang naar SaaS (Software as a Service), Common Ground…


LEES VERDER >

Advies over indexatie en eenmalige tariefsverhoging 2023

Een afvaardiging van de gebruikersvereniging is met Centric in gesprek gegaan over de aangekondigde tariefsverhoging per 1 januari 2023. Zowel vanuit de gebruikersvereniging als vanuit Centric, was er behoefte aan een advies over dit onderwerp. Een eerste advies is nu beschikbaar, een tweede advies volgt…


LEES VERDER >

Gebruikersvereniging biedt samenwerkingsplatform voor Datadistributie

In december 2021 zijn we gestart met het samenwerkingsplatform Centric Leefomgeving. Na Centric Leefomgeving volgden Centric Belastingen en Centric Sociaal Domein. Nu is er ook een samenwerkingsplatform voor Centric Datadistributie.   Het samenwerkingsplatform Centric Datadistributie is ingericht in de Microsoft Teams-omgeving van de gebruikersvereniging. Leden…


LEES VERDER >

Verslag Strategische Conferentie ‘Digitale transitie’ 2022

Op 8 december waren leden en niet-leden te gast bij de Strategische Conferentie, een gezamenlijk initiatief van Centric en de Gebruikersvereniging Centric. Vertegenwoordigers vanuit de overheid en het bedrijfsleven gingen met elkaar in gesprek over het centrale thema ‘Digitale transitie’ en hieraan gerelateerde onderwerpen als…


LEES VERDER >

Impressie Strategische Conferentie ‘Digitale transitie’

Twee jaar kon de conferentie niet doorgaan wegens covid, maar op 8 december 2022 kon het gelukkig weer. Leden en niet-leden van de Gebruikersvereniging Centric kwamen bij elkaar om kennis uit te wisselen over de digitale transitie die gemeenten doormaken.   Patrick van Domburg, burgemeester…


LEES VERDER >