Meer weten?

Tevredenheid over Suites voor het Sociaal Domein toegenomen

Eindgebruikers waren in 2021 iets tevredener over de Suites voor het Sociaal Domein dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Yorizon, dat is uitgevoerd op initiatief van het Strategisch Overleg Sociaal Domein van de Gebruikersvereniging Centric.   In oktober en november 2021…


LEES VERDER >

Heb je verbeterpunten voor het Ketenbureau i-Sociaal Domein?

In oktober 2021 heeft de Gebruikersvereniging Centric een brief gestuurd naar de Stuurgroep i-Sociaal Domein, om aandacht te vragen voor de problemen die leden ervaren met nieuwe versies van de berichtenstandaarden iJw en iWmo en aan te dringen op een snelle oplossing hiervan. De stuurgroep…


LEES VERDER >

Invloed uitoefenen op Centric Leefomgeving? Meld je aan voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving!

Gelet op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de opvolging van de Suite4Omgevingsdiensten door Centric Leefomgeving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie, zoeken we versterking voor het tactisch overleg Centric Leefomgeving. Ben je lijnmanager, proceseigenaar, informatiemanager of informatieadviseur, is jouw organisatie afnemer van Centric…


LEES VERDER >

Centric publiceert Productbeleid lokale overheid 2022

Centric heeft het Productbeleid lokale overheid 2022 gepubliceerd. Het productbeleid beschrijft de laatste ontwikkelingen rond overheid en ICT en hoe de softwareoplossingen en diensten van Centric daarop inspelen. Ook is er aandacht voor thema’s als de overgang naar SaaS (Software as a Service), Common Ground…


LEES VERDER >

Startbijeenkomst testgroep Toegankelijkheid

Op maandag 31 januari gaat de testgroep Toegankelijkheid van start. In deze testgroep zitten ambtenaren met een functiebeperking. Als ervaringsdeskundigen, gaan zij de (cloud)applicaties van Centric op toegankelijkheid testen. Zo leveren we een bijdrage aan de toegankelijkheid van deze applicaties.   De startbijeenkomst vindt plaats…


LEES VERDER >

Tactisch overleg Belastingen zoekt uitbreiding

Ben je lijnmanager, proceseigenaar, informatiemanager of informatieadviseur? Is jouw organisatie afnemer van Centric Belastingen, de eDiensten Belastingen van Bakerware of Centric Objectregistratie? Volg je de ontwikkelingen in het belastingdomein op de voet en heb je ideeën over wat deze betekenen voor de applicaties en diensten…


LEES VERDER >

Voorzittersoverleg 2021

Op 12 november 2021 is het Voorzittersoverleg 2021 gehouden. Dit keer was het een hybride vergadering: een deel van de genodigden was fysiek aanwezig in het Oude Stadhuys te Gouda en een deel is digitaal aangehaakt. Doel van het jaarlijkse voorzittersoverleg is zowel om de…


LEES VERDER >

Reacties van Centric op mediaberichtgeving

Recentelijk zijn in de media berichten verschenen over Centric. Naar aanleiding hiervan, heeft Centric op haar website een reactie geplaatst. Centric heeft op haar website ook een pagina geplaatst met informatie over haar governancestructuur. Anticiperend op nieuwe berichten, heeft de CEO van Centric klanten een…


LEES VERDER >

Algemene Ledenvergadering 12 november 2021

Op vrijdag 12 november 2021 is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hiervoor waren 21 leden aanwezig, een deel op locatie in Het Oude Stadhuys in Gouda en een deel online. Tijdens de vergadering zijn twee nieuwe leden gekozen voor het algemeen bestuur en zijn de jaarrekening…


LEES VERDER >