Meer weten?

Zet jouw kennis en kunde in voor een betere dienstverlening aan gebruikers

Er komt een Klankbordgroep Customer Care. Het dagelijks bestuur van de gebruikersvereniging heeft hiermee ingestemd. Deze klankborgroep gaat zich bezighouden met afstemming van de werkwijzen van de verschillende bedrijfsonderdelen van Centric. Een belangrijk aandachtspunt, zo blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken die de gebruikersvereniging om het jaar uitvoert.

Als onderdeel van haar 3×3 strategie, werken projectteams van Centric aan afstemming van de werkwijzen van de bedrijfsonderdelen Leefomgeving en Zaken, Persoonsinformatievoorziening, Sociaal Domein, Belastingen en Vastgoed, Bedrijfsvoering en BI en HR & Payroll. De gebruikersvereniging wil hier graag aan bijdragen door als klankbord te fungeren, reeds uitgewerkte plannen en initiatieven te toetsen en in co-creatie met de projectteams mee te werken.

In eerste instantie worden de onderstaande projecten opgepakt:

  • Realiseren van één klantingang voor ondersteuning
  • Harmoniseren van KPI’s en service level rapportages
  • Harmoniseren van het Customer Portal
  • Professionaliseren van processen met behulp van ITIL

Heb je op deze terreinen kennis en ervaring en wil je deze inzetten om invloed uit te oefenen op de wijze waarop Centric haar dienstverlening naar 2025 vormgeeft, meld je dan aan voor de Klankbordgroep Customer Care.

In de klankbordgroep is plaats voor één gebruiker vanuit iedere klantgroep (HRM, Belastingen, Burgerzaken, Financiën, Ruimtelijke Omgeving, Sociaal Domein etc.). De verwachte inzet is ongeveer zes dagdelen per jaar. Wij gaan ervan uit dat de klankbordgroep in eerste instantie voor een periode van één jaar blijft bestaan.

Wil je deelnemen aan de Klankbordgroep Customer Care of heb je nog vragen? Laat het ons weten en stuur een berichtje naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige