Meer weten?

Word lid van de Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement

De gebruikersvereniging en Centric werken samen aan de vernieuwing van de modelcontracten die eerder samen zijn opgesteld. Het startpunt hiervoor vormde de publicatie van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) door de VNG. In eerste instantie is gewerkt aan een oplegger bij de GIBIT. Andere contractdocumenten, zoals de raamovereenkomst, de verwerkersovereenkomst en de service level agreement (SLA), worden inmiddels ook meegenomen. Waar nodig gebeurt dit in afstemming met de VNG, de IBD en VNG Realisatie. Om de vernieuwing van de contractdocumenten te voltooien en de contractdocumenten te onderhouden, heeft het dagelijks bestuur van de gebruikersvereniging een Vakgroep Contract- en Leveranciersmanagement (CLM) ingesteld.

De Vakgroep CLM heeft verschillende werkgroepen die zich inzetten voor concrete resultaten. Op dit moment zijn dit (met tussen haakjes hun aandachtspunten):

  • Grote werkgroep (Raamovereenkomst, Dossier Financiële Afspraken, Dossier Afspraken en Procedures)
  • Werkgroep Privacy & Security (Verwerkersovereenkomst, Auditplan)
  • Werkgroep ICT Prestatie (Producten- en Dienstencatalogus)
  • Werkgroep Service Level Management (Service Level Agreement, Exitplan)
  • Werkgroep Projectmanagement (Implementatieplan)

Ben je in de dagelijkse praktijk bezig met contract- en leveranciersmanagement en wil je jouw kennis en ervaring inzetten om invloed uit te oefenen op de afspraken met Centric en de wijze waarop deze afspraken tot stand komen, meld je dan aan voor de Vakgroep CLM.

In de Vakgroep CLM is plaats voor ongeveer 12 leden die vanuit hun eigen achtergrond of expertise een bijdrage kunnen leveren. Hierbij denken we ook aan CISO’s, privacy officers, functionarissen gegevensbescherming, juristen, informatieadviseurs, service delivery managers, service level managers, continuity managers, availability managers, ICT-architecten, projectleiders en quality assurance officers. De verwachte inzet is ongeveer vier uur per maand.

Wil je deelnemen aan de Vakgroep CLM? Laat het ons weten en stuur een berichtje naar rick.vanrooijen@gvcentric.nl of a.veenstra@sudwestfryslan.nl.< GA TERUG Volgende > < Vorige