Meer weten?

Reactie Centric op berichtgeving in media

In de laatste weken zijn enkele berichten in de media verschenen over Centric. Het bestuur van de GV Centric heeft (zoals altijd) goed contact gehouden met de directie van Centric. De directie heeft ons onderstaand bericht doen toekomen.

Reactie van Centric

De afgelopen weken is naar aanleiding van een rechtszaak die betrekking heeft op het privéleven van Gerard Sanderink en de oprichting van een nieuwe stichting, veel geschreven over onze organisatie. Een belangrijke vraag die veel mensen bezighoudt is: wat betekent dit voor onze organisatie en wat is de rol van Rian van Rijbroek?

Over de continuïteit van onze organisatie
De aandelen van de bedrijven van Gerard Sanderink – naast Centric onder andere Strukton en Antea Group – heeft hij ondergebracht in de Stichting Administratiekantoor Sanderink Investments, waarvan hij enig aandeelhouder en bestuurder is. De continuïteit van onze organisatie is hiermee bij leven van Gerard Sanderink goed geborgd. De afgelopen periode heeft ons geleerd dat de constructie voor het borgen van de continuïteit van onze organisatie na het overlijden van onze eigenaar Gerard Sanderink op korte termijn verdere versterking behoeft. Op dit moment voeren we gesprekken over hoe we de continuïteit op de lange termijn verder kunnen waarborgen. Een vertegenwoordiging van klanten zal een belangrijke rol spelen in het besturen van deze nog nader te bepalen constructie. 

Over de Stichting Technology & Cybersecurity Gerard Sanderink

Deze stichting heeft als enig doel studenten in de regio Twente te ondersteunen met onder meer studiebeurzen en het creëren van meer bewustzijn rond het thema cybersecurity. Deze stichting heeft geen enkele bestuurlijke betrokkenheid bij Centric. Rian van Rijbroek, een van de bestuursleden van deze stichting, heeft geen positie binnen onze bedrijven.

Over de wijzigingen in de directie
Na het vertrek van onze voormalige CEO Karim Henkens heeft het bestuur van Centric een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hans Schrijver, lid van de raad van bestuur Centric: “De sterke groei van de afgelopen jaren vraagt om een verdere professionalisering van onze organisatie. Doel is nog beter aan te sluiten op de behoeften van onze klanten in de verschillende marktsegmenten. Dit heeft helaas ook geleid tot enkele personele wijzigingen.”
< GA TERUG Volgende > < Vorige