Meer weten?

Dit zegt het Strategisch Overleg Sociaal Domein

Donderdag 27 juni, Enschede: het tweede Strategisch Overleg Sociaal Domein van dit jaar. Gastheer was Rob van Straaten (gemeente Enschede), voorzitter was Berny Oude Kempers (gemeente Eindhoven). Op de agenda onder meer presentaties over de uitkomsten van het gebruikersonderzoek en over de i4Sociaal-aanpak.

Uitkomsten gebruikersonderzoek
Op initiatief van het Strategisch Overleg Sociaal Domein, heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Yorizon onderzocht hoe tevreden eindgebruikers zijn over de Suites en waar verbetering mogelijk is. René Kops van Yorizon was bij het overleg aanwezig om de uitkomsten te presenteren. Er hebben 135 organisaties en 2262 eindgebruikers meegedaan aan het onderzoek. De antwoorden zijn te herleiden naar Suites en naar organisaties. De suites scoren gemiddeld een voldoende op de hoofdvraag “Hoe tevreden ben je over de Centric Suite?”. Eindgebruikers van de applicatiebeheermodule (beheer C/S) zijn het meest tevreden. Het onderzoek heeft verschillende aanknopingspunten voor verbetering opgeleverd. Onder meer op het gebied van training, gebruiksvriendelijkheid en performance. Na verdere analyse van de open commentaren, zullen de uitkomsten worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

i4Sociaal-aanpak
Dick Laan, programmamanager iSociaal bij de gemeente Enschede, presenteerde de i4Sociaal-aanpak. Volgens deze aanpak werken de gemeenten Deventer, Enschede, Groningen, Leeuwarden, Zaanstad en Zwolle samen aan een nieuwe, innovatieve manier van communiceren en informeren binnen het sociaal domein. De gemeenten hebben een aantal vraagstukken uit het sociaal domein verdeeld en werken aan oplossingen. Zo werkt de gemeente Enschede aan het wegnemen van drempels voor uitkeringsgerechtigden die tijdelijk een baan krijgen aangeboden.

Hiervoor is onder meer een module ontwikkeld die de inkomensberekening uitvoert. Oplossingen worden beschikbaar gemaakt in het digitaal platform ‘MaximaalJezelf’. Voor gemeenten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen of die hieraan meedoen, is er een toolkit ontwikkeld. Hierin vind je bijvoorbeeld uitwerkingen van klantreizen en ‘service blueprints’. Het is nu tijd om het gesprek met Centric te starten om de oplossingen van i4Sociaal te verbinden met de Suites en zo de keten te sluiten.

Verder hebben we enkele nieuwe deelnemers mogen verwelkomen, is een terugkoppeling gegeven van het Tactisch Overleg Sociaal Domein op 4 juni, zijn de begroting en het contributievoorstel voor 2019 goedgekeurd en is bepaald wie het Strategisch Overleg Sociaal Domein zal vertegenwoordigen bij het jaarlijkse voorzittersoverleg van de gebruikersvereniging. Ten slotte nam het overleg afscheid van penningmeester Jeroen Meester (gemeente Apeldoorn), die hartelijk bedankt werd voor zijn bewezen diensten. Sonja Muller van de gemeente Lelystad volgt hem op.< GA TERUG Volgende > < Vorige