Meer weten?

Voortgang van gesprek over aangekondigde tariefsverhoging

Op 20 januari hebben de gebruikersvereniging en Centric gesproken over een eventuele eenmalige tariefsverhoging in aanvulling op de indexatie. Het doel van dit gesprek was om te komen tot een advies over dit onderwerp. Er is nog geen consensus bereikt. Het advies laat daarom nog even op zich wachten.

 

Centric heeft aangekondigd haar tarieven per 1 januari 2023 met 8,5% te willen verhogen. De gebruikersvereniging is hier met Centric over in gesprek gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat nu duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de overeengekomen indexatie en een eventuele aanvullende eenmalige bovencontractuele verhoging.

 

Ten aanzien van de indexatie heeft de gebruikersvereniging geadviseerd om een maximale indexatie van 3,7 procent per 1 januari 2023 te accepteren, ongeacht de geldende overeenkomst. Ten aanzien van de aanvullende eenmalige tariefsverhoging, kan nog geen advies worden uitgebracht.

 

Begin februari praten de gebruikersvereniging en Centric verder over dit onderwerp. De verwachting is dat we hier in de eerste helft van februari advies over kunnen uitbrengen. Wij zullen hierover communiceren via onze website en nieuwsbrief.< GA TERUG Volgende > < Vorige