Meer weten?

Samenwerken aan digitale toegankelijkheid

Heb je een functiebeperking? Maak je gebruik van applicaties van Centric? En wil je bijdragen aan de toegankelijkheid van deze applicaties? Word dan lid van de testgroep Toegankelijkheid van de Gebruikersvereniging Centric.

De digitale diensten van de overheid moeten zo zijn ingericht dat deze voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Ook Centric investeert hierin. Dit doet zij in overleg met specialisten, eindgebruikers en de gebruikersvereniging.

Als gebruikersvereniging willen we graag een testgroep vormen met ervaringsdeskundigen, die Centric kan betrekken bij de ontwikkeling van cloudapplicaties. Bij ervaringsdeskundigen denken we aan gebruikers die blind of slechtziend zijn, kleurenblind, doof of slechthorend, motorisch beperkt of laaggeletterd.

Als ervaringsdeskundige test je de applicaties op toegankelijkheid. Je hoeft niet de (technische) kennis te hebben om vast te stellen wat een specifiek probleem veroorzaakt, wat de impact is op anderen met dezelfde of een andere functiebeperking of wat er wel of niet in de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1 AA) staat.

We gaan uit van een frequentie van 6 keer testen per jaar.

Wil je bijdragen aan de ontwikkeling van toegankelijke applicaties door deze samen met andere ervaringsdeskundigen te testen? Meld je dan aan voor de testgroep Toegankelijkheid door een e-mail te sturen naar Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.< GA TERUG Volgende > < Vorige