Meer weten?

Samenwerken aan digitale dienstverlening

Is jouw organisatie afnemer van Centric Burgerzaken, Key2Burgerzaken, de eDiensten die Centric levert voor selfservice burgerzaken of Centric Betalen? Volg je de ontwikkelingen op het gebied van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA), het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) en Common Ground op de voet en heb je ideeën over wat deze betekenen voor de applicaties en diensten van Centric die je gebruikt? Word dan deelnemer aan het tactisch overleg Burgerzaken en werk samen aan de toekomst van burgerzaken.

 

Het tactisch overleg Burgerzaken (TO Burgerzaken) is een nieuw overleg. Voor afnemers en Centric moet dit dé plek worden om af te stemmen over zaken als productbeleid (grote uitbreidingen, uitfaseringen, ondersteuning van platformen), productplanningen (jaarplanning en kwartaalplanningen), implementatie van wetgeving en standaarden, (kwaliteit van) dienstverlening, en prijsstelling.

 

Centric zet haar applicaties in toenemende mate om naar cloudoplossingen, software die als online dienst wordt aangeboden. In het Engels: Software as a Service, kortweg SaaS. Met de transitie naar de cloud verandert de klant-leverancierrelatie. Verantwoordelijkheden verschuiven en de ruimte voor maatwerk neemt af. Organisatorische en andere aspecten die hiermee samenhangen, vormen daarom ook onderwerp van gesprek.

 

Verder dient het overleg als brug tussen het regio-overleg Burgerzaken en het algemeen bestuur van de gebruikersvereniging.

 

“Samen werken aan toekomstbestendige, (zoveel mogelijk) kostenbeperkende en duurzame oplossingen voor optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening.”

Paul Buik, informatie-adviseur gemeente Den Haag en voorzitter TO Burgerzaken

 

 

Als deelnemer aan het TO Burgerzaken heb je de mogelijkheid om jouw denkkracht en ideeën uit de praktijk in te zetten voor de gemeenschappelijke belangen van de gebruikers. Je hebt invloed op de ontwikkeling van Centric-applicaties voor het burgerzakendomein, op de wijze waarop Centric de werkprocessen ondersteunt en op de dienstverlening van Centric. Je krijgt meer kennis van en inzicht in innovatie. En je vult jouw netwerk aan met waardevolle contacten.

 

De belasting valt mee. Het TO Burgerzaken komt twee keer per jaar bijeen. Eén keer online in het voorjaar (maart/april) en één keer fysiek op locatie in het najaar (september/oktober). De voorbereiding en deelname aan een overleg vragen ongeveer een dagdeel.

 

Het TO Burgerzaken heeft vaste deelnemers. Hierbij streven wij naar een evenwichtige vertegenwoordiging van beleid en uitvoering, business en IT, en grote, kleine en middelgrote gemeenten en samenwerkingsverbanden. Voor een goede sturing is het nodig dat deze disciplines samenwerken, net zoals binnen jouw eigen organisatie. Een goede IT-dienstverlening is immers geen IT-feestje!

 

Wil je deelnemen aan het TO Burgerzaken en sturing geven aan de verdere ontwikkeling van de Centric-producten en diensten die jouw organisatie gebruikt? Neem dan contact op met Rick van Rooijen, ambtelijk secretaris van de Gebruikersvereniging Centric.

 

 < GA TERUG Volgende > < Vorige